The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Имена на населени места

From waze
Jump to: navigation, search

Изработено въз основа на дискусия във форума: Именоване на пътища и населени места

Имена на градове и села

Полето "Селище" (City) трябва да се ползва за всички улици, разположени в населеното място. Пътищата извън населените места трябва да бъдат означени с "Няма селище" (No city).

Имената на населените места се въвеждат, така както са написани на пътните табели - без номенклатурата "гр." или "с.".

Когато две населени места (обикновено села) имат едно и също име, в скоби трябва да се добави пояснение - съкращението на областта, в която се намират, например: Лозен (ВТ). Това е временно решение, поне докато/ако в програмата за редакция на картата не бъде добавено отделно поле за области.

Пояснението в скоби трябва да се добавя, само когато е абсолютно необходимо.

Съкращения на областите

Съкращенията не са официални, а се ползват за нуждите на настоящия проект.

Бл - Благоевград
Бс - Бургас
Вн - Варна
ВТ - Велико Търново
Вд - Видин
Вц - Враца
Гб - Габрово
Дч - Добрич
Кж - Кърджали
Кн - Кюстендил
Лч - Ловеч
Мн - Монтана
Пз - Пазарджик
Пк - Перник
Пл - Плевен
Пд - Пловдив
Рз - Разград
Рс - Русе
Сс - Силистра
Сл - Сливен
См - Смолян
Сф - Софийска област
СЗ - Стара Загора
Тщ - Търговище
Хс - Хасково
Шм - Шумен
Яб - Ямбол


Правопис на имената

Имена на селища

Нарицателни имена, които служат за собствени имена, като "Малък чардак", "Малък извор", "Две могили", "Черно море", "Горна баня" и т.н., се пишат с главна начална буква, за разлика от собствените имена, като "Мало Конаре", "Граф Игнатиево", "Стара Загора" и т.н. Моля проверявайте правописа на имената на населените места в Уикипедия.

Имена на улици и булеварди

Моля поставяйте представки на имената на улиците, напр.: ул. София, бул. Брюксел. Това помага при различаване на улиците от другите географски обекти в мобилното приложение, в резултатите от търсенето, при изпращане на адрес, както и придава яснота на адресите на "Местата".

Имена на републикански пътища

За имена на републиканските пътища използвайте официалната номерация на пътната мрежа в Република България. Пътища I клас са номерирани от I-1 до I-9, пътища II клас са номерирани от II-11 до II-99, пътища III клас са номерирани от III-101 до III-999 и от III-1001 до III-9999.

Когато един път е с няколко номерации, за главно име използвайте най-старшия номер (или този който е показан на пътните табели), а другите номера сложете в полетата за "друго име".

Когато републикански път минава през населено място, сложете името на улицата като главно име, а номерацията на пътя - в полето за "друго име". При преминаване през малките населени места, републиканските пътища запазват вида си.

Имена на общински пътища

Номерата на общинските пътища не се записват. Общинските пътища се отбелязват в картата като "Главна улица".

Понастоящем картата на Waze не може да показва едновременно няколко номерации на един и същ път.

Справки