The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Кръстовище на едно ниво

From waze
Jump to: navigation, search

Когато движението се извършва между два пътя на едно ниво, свързващите елементи не са "рампи" в Waze. Какво да правим с тези сегменти зависи от конкретната ситуация.

Трябва ли да се начертае

Първото и най-важно нещо е да се установи дали има нужда от отделни клонове в кръстовището. Когато шофьорът приближава кръстовище, Waze обикновено предупреждава доста рано, че предстои завой и се предполага, че шофьорът се оглежда за престрояване в лентата за завиване. При повечето кръстовища това е достатъчно за насочване на шофьора към точната лента, в точния момент; с други думи достатъчно е, че два пътя се пресичат, без да са начертани отделни ленти за завиване.

Има няколко ситуации, в които се използват отделни ленти

  • когато завиващата лента физически се отделя от главния път доста преди кръстовището.
  • когато завиващата лента е далеч от центъра на кръстовището (поради размера на кръстовището или поради ъгъла, под който се срещат пътищата) и шофьорът може да пропусне отбивката, докато чака гласовата инструкция за завиване.
  • когато районът е "оживен" и шофьорът може да не получи предварителна гласова инструкция, че предстои завой - в този случай "разклонението" позволява шофьора да бъде предупреден малко по-рано
  • ако, като Районен управител (Area Manager), получите оплакване, че гласовата инструкция е била закъсняла или че картата е трябвало да показва разклонение.

Ако се съмнявате, не се занимавайте. Всяко допълнително разклонение усложнява картата и увеличава работата, когато дойде време за проверка на завоите, посоките, имената и т.н.

Как да се отбележи

Въпреки че понякога тези разклонения се считат за "рампи", в Waze те не са рампи. Рампите в Waze трябва да бъдат ползвани, само когато пътищата се пресичат в кръстовище на различни нива (в пътен възел).

Свързващият сегмент трябва да бъде означен като най-низшия вид от пътищата, които свързва.

  • Напр.: "Street" към "Minor Highway" трябва да бъде "Street"
  • Напр.: "Minor Highway" към "Primary Street" трябва да бъде "Primary Street"
  • Напр.: "Primary Street" към "Primary Street" трябва да бъде "Primary Street"

Пример:

At-grade example1.jpg

Също така забележете, как в горния ляв квадрант на кръстовището липсва разклонение, защото то не отговаря на изискването да е отделено значително от главното кръстовище.

Как да се казва

В повечето случаи оставянето без име е достатъчно. Системата за навигация просто ще ползва името на следващия сегмент, към който води клона.

Ако има специални пътни знаци в кръстовището, които се различават от името на посрещащия път, тогава може да се сложи име.

Геометрия

Ръководството за кръстовища предоставя достатъчно информация, как да се начертаят най-точно клоновете, за да се получат най-точни гласови инструкции и маршрути. Не забравяйте да прегледате статията, когато актуализирате или създавате такива кръстовища.

Изключения

Exceptions

Вижте същоИзточник: At-grade connectors