The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Районен управител

From waze
Jump to: navigation, search

Районният управител (Area Manager, AM) е член на общността на Waze (потребител), който желае да играе активна и проактивна роля в поддържането на картата на определен район. Колко сериозен и колко време отделя Районния управител за поддържането на картата варира в широки граници. Задълженията на Районния управител включват, но не се изчерпват с:

 • Да следи за неправилни редакции и да съветва новите редактори, както във форума, така и лично. Ако не е наясно как се решава някой проблем да се свърже с редактор от по-висок ранг или с Country Manager-a.
 • Да реагира на заявките на потребителите (Update Requests) и да ги решава
 • Да обработва и да решава автоматично генерираните грешки/проблеми с картата (Map Problems)
 • Да докладва на Country Manager-а или чрез формуляра за дългосрочно затворени поради ремонт или поради други събития пътища.
 • Да поддържа камерите в района
 • Да проверява завоите по главните улици

Как се става Районен управител

Позицията на Районния управител е по назначение. За да станете Районен управител, трябва да отговаряте на няколко необходими условия и след това да попълните формуляр за кандидатстване.

Бъдещите Районни управители вече трябва...

 • да са редактирали редовно картата на Waze поне няколко месеца
 • да са прочели и да спазват ръководствата за редактиране в уикито
 • да са направили най-малко 5 000 качествени редакции
 • да са активирали личните си съобщения във форума и да са ги свързали с валиден и проверен имейл
 • да бъдат активни във форумите на Waze, да задават въпроси и дори да предоставят насоки на новите редактори, ако могат

Задължителна литература

Преди да кандидатствате за Районен управител, се очаква да сте прочели и да спазвате следните материали в уикито и във форумите.

Уики
Форум

Кандидатстване за районен управител

Определяне на района

Преди да подадете формуляра, в уебредактора настройте картата и мащаба, така че да се вижда района, за който искате да кандидатствате. Създайте постоянна връзка към района и я копирайте от адреса на браузъра си.

Управлявана територия

 • Няколко управителя могат да управляват един и същ район
 • Районите могат да се застъпват или допълват, да бъдат по-малки или по-големи
 • Можете да бъдете управител на повече от един район. Например зеления район в картата има четирима управители.

AreaManagerLayer.png

Попълване на формуляра

Ако искате да станете Районен управител или да разширите съществуващия си район, трябва да попълните съответния формуляр за вашата държава. В държавите, които имат статут на самоуправление, заявките ще бъдат одобрявани от Управителите на държавата (Country Managers) или Регионалните координатори (Regional Coordinator).

Външни препратки