To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Тунели

From waze
Jump to: navigation, search

Тунелите не се различават от другите пътни сегменти като мостове, виадукти, надлези и т.н. Те се чертаят по същия начин като всеки друг път като пътното платно се оформя през тунела с помощта на геометричните възли.

Теория на процеса

Проблемът с навигацията през тунелите е, че те възпрепятстват GPS сигнала и връзката с мобилния оператор. Сървърите на Waze следят всяко мобилно устройство (шофьор), когато влиза или излиза от сегмент. Чрез времената на влизане и излизане от даден сегмент, сървърът на Waze засича средната скорост на шофьорите през сегмента. По този начин, дори когато липсва GPS сигнал в тунела, сървърът може да определи дали трафикът през тунела е нормален или има забавяне.

Създаване

Поради проблеми с комуникацията в тунелите, картографирането е затруднено, когато те не са в права линия. Най-важният момент при всеки тунел е поне да са свързани двата му входа, за да може маршрутизиращата машина да го използва за навигация.

Намерете в картата местоположението на двата входа на тунела. Ако знаете, че пътното платно върви в права линия, просто начертайте един прав сегмент между двата входа. Ако не знаете как върви пътното платно, проверете как вървят GPS следите. Ако GPS следите показват плътна крива линия, то значи че мобилните устройства могат да комуникират със сървъра и трябва да начертаете сегмента по тази крива линия.

Ако пътното платно на тунела ви е познато от личен опит, но няма съответстващи GPS следи, предположете къде може да минава тунела и оформете сегмента чрез геометричните възли. След като сегментът стане активен, може да проверите в картата къде се намирате в тунела, ако мобилното ви устройство има възможност да предполага GPS позицията си. Въпреки че не е фатално, полезно е за шофьорите формата на сегмента да наподобява визуално действителния маршрут.Източник: Tunnels