The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Chyba aplikácie

From waze
Jump to: navigation, search
Vcelka.png

Na tejto stránke sa dozviete ako nahlásiť chybu v mobilnej aplikácii, aby sa správa dostala k vývojárom Waze.

Nasledujúce sa nevzťahuje na chyby mapových podkladov, ktoré je vhodné nahlásiť ako ostatné hlásenia z menu navigácie voľbou Chyba mapy.

Napriek všetkému sa niekedy stane, že aplikácia Waze nefunguje na 100 %. Ak se vyskytne v aplikácii chyba, je možné ju odoslať ďalej vývojárom, ktorí sa ju pokúsia opraviť.

Predanie informácie o chybe pozostáva z dvoch krokov:

 1. Odoslanie informácie o chybe priamo z mobilného zariadenia, na ktorom bola chyba zaznamenaná.
 2. Informovanie komunity prostredníctvom diskusného fóra.

Odoslanie informácie o chybe

 1. Na vašom mobilnom zariadení pomocou servisného kódu aktivujte debug režim:
  • Slačte tlačítko Menu Menu icon.png,
  • Slačte tlačítko Navigovať Navigate icon.png (platí iba pre zariadenia s OS Android verzie 3.9. a staršie)
  • Do vyhľadávacieho poľa zadajte kód 2##2 a odošlite. Hladat.png
  • Objaví sa oznámenie Úroveň logov nastavená na DEBUG.
 2. Vypnite a znova zapnite Waze a pokúste sa zreprodukovať chybu/problém.
 3. Ideálne je urobiť snímku obrazovky (screenshot) v momente výskytu chyby/problému.
 4. Potom (hodinku počkať alebo až na druhý deň) prejdite do Nastavení a úplne dole nájdete položku Odoslať logy. Odporúčame využiť WiFi pripojenie.
  Na odoslanie logov je možné v menu kliknúť na ikonu včely Vcelka.png
 5. Počkajte na oznámenie Logy boli úspešne odoslané.

Informovanie komunity na diskusnom fóre

Na fórum napísať správu, ktorá bude obsahovať:

 • Prihlasovacie meno (nick) užívateľa,
 • Dátum a čas výskytu chyby/problému,
 • Snímku obrazovky (screenshot) s chybou,
 • Presné číslo verzie aplikácie Waze, kde sa problém vyskytol (nájdete v Nastavenia > O aplikácii > Release ...),
 • Značku a typ mobilného zariadenia,
 • Ak je možné chybu opätovne vyvolať pomocou popísateľných krokov, potom tieto kroky uveďte.

Čo bude nasledovať

 1. Chybu/Problém prevezme člen komunity, ktorý má prístup do neverejnej databázy určenej pre spätnú odozvu - Waze Centercode.
 2. Člen komunity prehľadá databázu.
  • Ak nájde výskyt rovnakej chyby/problému, pridá k záznamu zistené informácie.
  • Ak nebude chyba/problém zaznamenaný, vytvorí nový záznam.
 3. Priebežne bude na fóre informovať o vývoji stavu.

Poznámky

 • DEBUG režim môžete nechať aktívny dlhodobo, ničomu nebude prekážať. Pri opätovnom výskyte chyby/problému môžete znova ihneď jednoducho zaznamenať a odoslať logy.
 • Po aktualizácii mobilnej aplikácie Waze sa aktívny DEBUG režim vypne.
 • Kód 2##2 slúži ako prepínač - zapína a vypína DEBUG režim.
 • Odoslanie logu a zadanie problému do Centercode nezaručuje, že bude okamžite vyriešený. Vývojári z pochopiteľných dôvodov uprednostňujú opravu problémov, ktoré hlási viac užívateľov. Podobne tak aj chyby, ktoré sa vyskytujú najmä na neobvyklých mobilných zariadeniach, nemusia mať prioritu.

Pozri tiež