Czech/Školení pro Waze editory

From waze
Jump to: navigation, search

Ahoj kolego editore,

vítáme tě a jsme rádi, že ses k nám rozhodl přidat a pomoci s tvorbou mapy. Čím více lidí, tím více práce se udělá a místní znalost je přesně to, čím může nováček pomoci i velmi zkušeným editorům.

Pomáháme nováčkům, aby si rychle osvojili základní pravidla a nedělali chyby. Proto jsme sepsali toto krátké povídání.

Nástroje (scripty)

Editor map WME (Waze Map Editor) funguje ve všech běžných prohlížečích. Editování nám usnadňují nástroje (scripty/doplňky prohlížeče), které běží jen v prohlížečích Firefox a Chrome. Doporučujeme používat jeden z nich a nástroje nainstalovat. Před jejich instalací je potřeba do prohlížeče přidat doplněk pro spouštění skriptů:

Firefox.png pro Firefox instaluj Greasemonkey Ico-greasemonkey.png

Chrome-icon.png pro Chrome instaluj Tampermonkey Ico-tampermonkey.png


Čtyři základní nástroje

Určitě si nainstaluj do Greasemonkey/Tampermonkey čtyři základní skripty, které používá každý editor:

 1. WME Validátor je nejdůležitější nástroj. Editovat bez něj je jako editovat poslepu. Bez Validátoru vyrobíš na mapě spoustu chyb.
 2. Důležitá je Lokalizaci s českými pravidly pro Validátor. Lokalizace se instaluje po instalaci skriptu WME Validator. Skript přidává do Validátoru specifická pravidla pro Česko.
 3. WME Chat addon vylepšuje vlastnosti chatu v editoru a opravuje některé jeho chyby.
 4. WME LiveMap closures označuje segmenty s aktivními uzavírkami obdobně jako je to v Live mapě nebo klientovi. Na těchto segmentech je zakázáno provádět editaci (jsou uzamčeny).

Po instalaci skriptů je potřeba obnovit (refreshovat) okno webového prohlížeče.

Další nástroje postupně objevíš sám, jak budeš nabírat zkušenosti a číst další zdroje informací.

Zdroje informací

V tomto školení se naučíš jen nutné základy. Další znalosti získáš v následujících zdrojích. Nesnaž se rychle přečíst vše, nebo se z toho zblázníš ;-).


Wiki

Teď jsi na Wiki. Stránky doplňujeme a upravujeme po dohodě v naší komunitě. Podívej se třeba na názvosloví používané při editaci.

Fórum

Pro domlouvání, dotazy a aktuální sdělení slouží Česko-slovenské fórum. Součástí fóra jsou FAQ - Všechny informace, které potřebujete vědět, základní informace o Waze, funkce klienta atp.

Další užitečné téma je Waze nováček - otázky, kde se neboj zeptat na cokoli, co se týká Waze. Určitě ti někdo pomůže. Žádná otázka není zbytečná nebo hloupá.

Chat

Nejrychlejší pomoc získáš v editoru vpravo dole na chatu. Většinou tam je nějaký zkušenější editor, který ti rád odpoví.

Chat.png
A - prázdný chat, B - nové zprávy na chatu,
C - zpráva pro mě, D - chat v režimu neviditelný

Chat umožňuje kliknutím na jméno uživatele skočit na jeho pozici na mapě, takže zkušenější kolega může přijít na tvou pozici a vidí stav, o kterém se můžete bavit. Stejně se můžeš podívat co a kde právě dělají jiní.

V nastavení chatu (ozubené kolo v záhlaví chatu) si zkontroluj svůj nick v poli Alert match a zatrhni volbu Play sound on new alert.

Wazík

Možná sis už všiml Wazíka kolegů, jak kolem tebe krouží a snaží se navázat první kontakt.

Wazik.jpg

Až Wazíka uvidíš, neděs se a neutíkej. Nepřišel tě sežrat ani ničit tvé dílo :-).

Kontakt.jpg

Permalink

Permalik (trvalý odkaz) zobrazí ostatním kolegům editorům konkrétní segment(y) a místa na mapě, o kterých se s nimi chceš bavit. Je to webová adresa (URL), kterou můžeš zadat do chatu, diskusního fóra nebo poslat e-mailem. Po kliknutí na permalink se otevře ve webovém prohlížeči oblast mapy s vyznačenými segmenty nebo místy a nastaveným zvětšením.

Vytvoření permalinku

 1. Nejprve je nutné vybrat segmenty silnic, křižovatky nebo místa. Více prvků je možné vybrat stiskem klávesy Ctrl a výběrem dalších prvků levým tlačítkem myši (ve Windows). Vybrané prvky jsou barevně odlišeny.
 2. Pak najeď myší na odkaz permalinku Ikona permalinku v dolní pravé části editoru (viz obrázek).
 3. Pomocí Ctrl+C zkopíruj permalink do schránky.
 4. Pomocí Ctrl+V vlož permalink do okna chatu nebo do fóra.
Wme permalink highlight.jpg
Odkaz pro vytvoření permalinku

Na odkaz permalinku lze klepnout pravým tlačítkem myši a vybrat si z nabízených možností. Na odkaz permalinku jde také kliknout pro nové načtení stránky, zobrazující mapu na stejné pozici. V adresním řádku prohlížeče se následně zobrazí URL, které je možné zkopírovat. Před tím je ale nutné uložit rozdělanou práci.

Permalink lze vytvořit také přímo z okna chatu. Stačí vybrat segmenty silnic, křižovatky nebo místa a vpravo vedle vedle pole pro zadání chatové zprávy kliknout na ikonu řetízek plus:

Permalink-chat.png
Vytvoření permalinku přímo z chatu

Ve fóru jde změnit text permalinku zápisem [url=PERMALINK]TVŮJ ZMĚNĚNÝ TEXT[/url]

Levely editorů a zamykáni segmentů

Editoři jsou rozděleni do šesti levelů podle počtu uložených editací a u vyšších levelů (úrovni) i podle kvality práce. Číslo úrovně je vidět v chatu a v informaci o segmentu.

Každý začíná na úrovni L1. Na úroveň L2 se pilný nováček může vypracovat do 14 dní.

Zamykání segmentů

Jednotlivé segmenty na mapě je možné zamknout na určitý level. Zamčený segment a přilehlá křížení může editovat jen editor se stejným nebo vyšším levelem. Zamykáním chráníme mapy před chybami nezkušených editorů obvykle takto:

 • L4 – dálnice a silnice 1. třídy
 • L3 – silnice 2. třídy
 • L2 – velká města

Co to znamená pro začínajícího editora?

Připojování k uzamčeným segmentům

Začátečník může bez omezení editovat mimo velká města a hlavní tahy. Přitom může vytvořit segment, který je potřeba připojit na zamčený.

Je špatné nechat segment nepřipojený s tím, že chybu někdo opraví.

Žádosti o připojení k zamčenému segmentu zadáváme ve fóru do sekce CZ: Žádosti o úpravu cest v ČR. Segment někdo rychle připojí. Jak požádat je popsáno na fóru.


Nemazat

Někdy nastane situace, kterou nelze snadno vyřešit. Občas nováčka napadne problém smést ze stolu smazáním existujícího segmentu a vytvořením nového. Je to špatný nápad. Nikdy existující segmenty nemaž. Waze k segmentům ukládá důležité informace (např. jízdní informace hlášené aplikací Waze). Smazáním segmentu systém tyto informace ztratí. Správné řešení je problém nahlásit ve fóru nebo na chatu.

Chyby

Žádný editor nepracuje bez chyb. Naší snahou je chybám předcházet. K tomuto účelu používáme mnoho nástrojů. Hlavním z nich je WME Validator (návod na použití Valdy, řešení chyb).