Czech/Školení pro Waze editory

From waze
Jump to: navigation, search

Ahoj kolego editore,


vítáme tě mezi námi a jsme rádi, že ses k nám rozhodl přidat a pomoci mám. Čím je na to více lidí, tím více práce se udělá. Ale hlavně každý jsme odněkud a tam to dobře známe. Místní znalost je přesně to, čím může nezkušený nováček pomoci i velmi zkušeným editorům.

Zkušení editoři se snaží nováčkům pomáhat, aby si rychle osvojili základní pravidla a nedělali nechtěné chyby. Z tohoto důvodu jsme sepsali toto krátké povídání.


Nástroje (scripty)

Editor map WME (Waze Map Editor) funguje ve všech běžných prohlížečích. Při práci používáme různé nástroje (scripty/doplňky prohlížeče), které nám usnadňují práci. Tyto nástroje běží jen ve Firefoxu a Chrome, takže bys měl používat jeden z těchto prohlížečů a nástroje si rozhodně nainstalovat.


Před instalací skriptů je potřeba do prohlížeče nainstalovat doplněk, který umožní instalovat a spouštět uživatelské skripty.


Tři základní nástroje

Určitě si nainstaluj do Greasemonkey/Tampermonkey tři základní skripty, které používá prakticky každý editor:

  • WME Validátor je nejdůležitější nástroj, který používáme. Editovat bez něj je jako editovat poslepu. Co nástroj umí, si ukážeme za chvilku v kapitole o častých chybách. Instaluje se odsud. Pro Validátor máme Lokalizaci s českými pravidly, kde jsou nejen přeložené texty, ale hlavně obsahuje i dodatečné kontroly pravidel používaných ve Waze v ČR. Lokalizace se instaluje odsud až po instalaci skriptu WME Validator.
  • WME Chat addon vylepšuje vlastnosti chatu v editoru a opravuje některé jeho chyby. Instaluje se odsud.
  • WME Road Closures označuje segmenty s aktivními uzavírkami obdobně jako je to v Live mapě nebo klientovi. Na těchto segmentech je zakázáno provádět editaci (jsou uzamčeny). Instaluje se odsud.

Po instalaci skriptů je potřeba obnovit (refreshovat) okno webového prohlížeče.

Další nástroje postupně objevíš sám, jak budeš nabírat zkušenosti a číst další zdroje informací.

Zdroje informací

Tady se naučíš jen nezbytné základy. Další znalosti postupně získáš v následujících zdrojích. Nesnaž se rychle přečíst vše, nebo se z toho zblázníš ;-).


Wiki

Na Wiki se právě nacházíš. Stránky postupně doplňujeme a upravujeme. Platné informace na Wiki zveřejňujeme až po dohodě naší komunity.

Fórum

Pro domlouvání, dotazy a další aktuální dění slouží Česko-slovenské fórum. Součástí fóra jsou FAQ - Všechny informace, které potřebujete vědět. Jsou zde mj. základní informace o Waze, názvosloví používané při editacích, funkce klienta atp.

Další užitečné téma je Waze nováček - otázky, kde se neboj zeptat na cokoli, co se týká Waze. Nikdo ti nevynadá, že se už na to ptalo x lidí před tebou. Určitě ti někdo pomůže.


Chat

Nejrychlejší odpověď získáš na Chatu přímo v editoru. Každý ti rád odpoví, když bude vědět. Záleží na tom, kdo zrovna v editoru pracuje, ale většinou tam někdo ze zkušenějších je.

Chat umožňuje kliknutím na jméno uživatele skočit na jeho pozici na mapě, takže zkušenější kolega může přijít na tvou pozici a vidí stav, o kterém se můžete bavit. Stejně se můžeš podívat co a kde právě dělají jiní.


Wazík

Možná sis už všiml Wazíka kolegů, jak kolem tebe krouží a snaží se navázat první kontakt.

Wazik.jpg

Až ho uvidíš, neděs se, nepřišel tě sežrat ani ničit tvé dílo :-).

Kontakt.jpg

Permalink

Permalik (trvalý odkaz) zobrazí ostatním kolegům editorům konkrétní segment(y) a místa na mapě, o kterých se s nimi chceš bavit. Je to webová adresa (URL), kterou můžeš zadat do chatu, diskusního fóra nebo poslat e-mailem. Po kliknutí na permalink se otevře ve webovém prohlížeči oblast mapy s vyznačenými segmenty nebo místy a nastaveným zvětšením.

Vytvoření permalinku

  1. Nejprve je nutné vybrat segmenty silnic, křižovatky nebo místa. Více prvků je možné vybrat stiskem klávesy Ctrl a výběrem dalších prvků levým tlačítkem myši (na počítačích s Windows). Vybrané prvky jsou barevně odlišeny.
  2. Pak najeď myší na odkaz permalinku v dolní pravé části editoru (viz obrázek).
  3. Pomocí Ctrl+C zkopíruj permalink do schránky.
  4. Pomocí Ctrl+V vlož permalink do okna chatu nebo do fóra.
Wme permalink highlight.jpg
Odkaz pro vytvoření permalinku

Na odkaz permalinku lze klepnout pravým tlačítkem myši a vybrat si z nabízených možností. Na odkaz permalinku jde také kliknout pro nové načtení stránky, zobrazující mapu na stejné pozici. V adresním řádku prohlížeče se následně zobrazí URL, které je možné zkopírovat. Před tím je ale nutné uložit rozdělanou práci.

Ve fóru jde změnit text permalinku tímto zápisem: [url=PERMALINK]TVŮJ ZMĚNĚNÝ TEXT[/url]

Levely editorů a zamykáni segmentů

Podle počtu uložených editací a u vyšších levelů (úrovni) i podle kvality práce, jsou editoři rozděleni do šesti levelů. V chatu a v informaci u autora/editora segmentu je vidět číslo úrovně.

Nováčci začínají na úrovni L1. Vypracovat se na úroveň L2 je otázka asi 14 dní pilné práce.

Zamykání segmentů

Jednotlivé segmenty na mapě je možné zamknout na určitý level. Zamčený segment a přilehlá křížení může editovat jen editor se stejným nebo vyšším levelem. Zamykání slouží na ochranu důležitých částí mapy před chybami nezkušených editorů.

Obvykle se segmenty zamykají takto:

  • L4 – dálnice a silnice 1. třídy
  • L3 – silnice 2. třídy
  • L2 – velká města

Co to znamená pro začínajícího editora?

Připojování k uzamčeným segmentům

Začátečník může bez omezení editovat mimo velká města a hlavní tahy. Přitom může vytvořit segment, který je potřeba připojit na zamčený. Ve fóru k tomu slouží sekce CZ: Žádosti o úpravu cest v ČR, kam se napíše, co je potřeba připojit a on se někdo postará. Jak požádat je popsáno na fóru.

Je špatné nechat segment nepřipojený s tím, že chybu někdo opraví.

Chyby

WME Validátor průběžně různými barvami vyznačuje vadné segmenty:

Validator Err.jpg
Červeně vyznačený vadný segment

Po označení segmentu se vlevo nahoře zobrazí seznam chyb:

Validator Msgs.jpg
Seznam chyb

Po najetí myší na text chyby validátor zobrazí detailní popis chyby s návodem na řešení:

Validator Detail.jpg
Detail chyby


I když Validátor hlásí na segmentu chyby je možné změny uložit, protože Validátor nechce zničit rozdělanou práci. Ostatní sice uvidí na mapě chyby, ale pokud na tom místě stále edituješ, není na tom nic špatného. Špatné by bylo mapu nechat s chybami a jít od rozdělané práce pryč.

Řešení častých chyb

Popis nejčastějších chyb, které Validátor hlásí a jejich řešení.

Nepotvrzená cesta

Segment nemá nastavené jméno města a ulice.

Stisknout tlačítko Upravit a jména zadat. Pokud ulice jméno nemá nebo je mimo město, zaškrtnout Nic.

Jména obcí zadáváme pro oblast ohraničenou dopravními značkami IS12a Obec a IS12b Konec obce. Pokud na silnici není, tak na konec souvisle zastavěného území.

Žádný směr výjezdu/Žádný směr vjezdu

Silnice buď není nikam připojená nebo nebyl nastaven vjezd/výjezd pomocí šipek.

Vybrat postupně segmenty a kliknutím na šipku vjezd/výjezd povolit:

Sipky1.jpg Sipky2.jpg

Nebo kliknout na křižovatku a stisknout Povolit všechna odbočení (klávesová zkratka W). Pokud je možných vjezdů/výjezdů více a povolí se jen některé šipky, tak chybová hláška zmizí, ale to neznamená že vše je v pořádku. Také automatické povolení všech šipek nemusí být vždy správné.

Toto je chyba, kterou můžeš v editoru nechat, pokud je druhý segment zamčený a zadal jsi požadavek na připojení do fóra.

Uzel A/B: nespojené cesty

Koncový bod segmentu leží u jiného segmentu, ale nejsou napojené.

Vybrat nenapojený koncový bod segmentu a pokusit se ho napojit.

Toto je chyba, kterou můžeš v editoru nechat, pokud je druhý segment zamčený a zadal jsi požadavek na připojení do fóra.

Uzel A/B: nepotvrzené odbočení na místní komunikaci

Posouval jsi koncovým bodem segmentu, když byl vybrán celý segment a ne jen koncový bod.

Pokud je koncový bod v křížení segmentů, povol šipky jako u chyby Žádný směr výjezdu/Žádný směr vjezdu. Pokud je koncový bod slepý, vyber koncový bod a zmáčkni W.

Stejné koncové body sjízdných segmentů

Dvě křižovatky jsou přímo propojené dvěma segmenty.

Stejne koncove.jpg

Vyber "méně významný segment" (na obrázku je to parkoviště/zastávka u silnice) a rozděl ho na dvě části. Například připojením nového segmentu a jeho okamžitým smazáním.

Nepotřebný uzel A/B

Dva segmenty s úplně stejnými parametry jsou spojeny.

Vyber bod spojení a zmáčkni Delete.

Nepojmenovaný segment

Každý segment musí být pojmenován (pokud má ulice jméno nebo číslo) a přiřazeno město a zemi.

Pojmenovat nebo zaškrtnou volbu "Nic" nebo "Nic", "Nic"

Další chyby

Pokud narazíš na další chyby, se kterými si nebudeš vědět rady, zeptej se kolegů na Chatu.

Časté chyby, které Validátor nehlásí

Některé chyby Validátor nehlásí, protože se týkají vztahu mapy k realitě a tak je nemá jak poznat.

Špatný typ segmentu

Typ cesty neodpovídá kvalitě, významu a použití cesty.

Podívej se jaký typ segmentu používat na jaký typ cesty v článku Značení cest v České republice.

Nesprávný název obce

Aby nebyl na mapě zmatek, máme pravidla jak pojmenovávat obce při duplicitě názvů. Pokud budeš pojmenovávat novou obec nebo narazíš na duplicitu podívej se na Značení obcí v České republice.

Nemazat

Někdy nastane situace, kterou nelze snadno vyřešit. Občas nováčka napadne problém smést ze stolu smazáním existujícího segmentu a vytvořením nového. Je to špatný nápad. Nikdy existující segmenty nemaž. Waze k segmentům ukládá důležité informace (např. jízdní informace hlášené aplikací Waze). Smazáním segmentu systém tyto informace ztratí. Správné řešení je problém nahlásit ve fóru nebo na chatu.