To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Czech/WME

From waze
< Czech(Redirected from Czech/WME překlad do CZ)
Jump to: navigation, search

Stránka je výchozím bodem pro všechny, kteří chtějí editovat mapy Waze. Ujistěte se, že jste ji přečetli a pochopili celou, abyste získali potřebné informace, které z vás mohou udělat dobrého editora. Lidé kteří editují mapu aniž by úplně pochopili jednotlivé postupy, mohou nadělat více škody než užitku. Pokud zde nenaleznete odpovědi na své otázky, přejděte na originál v angličtině EN nebo se ptejte na CZ/SK fóru.

Historie Waze mapy

V mnoha zemích začala Waze mapa vznikat tak, že byla importována z veřejně dostupných zdrojů. Byla poměrně přesná co se GPS pozic týče, ale neobsahovala mnoho informací potřebných k navigování. Například informace kde je povolené nebo zakázané odbočení. Jakého typu cesta vůbec je, jestli je to dálnice, nebo silnice třetí třídy, nebo třeba železniční trať, která je pro navigaci nepoužitelná.

V ČR byly veškeré úseky, které v mapě naleznete, od základů vytvořeny uživateli, kteří zaznamenali své jízdy v mobilní aplikaci (tzv. válcování). Následně je upravili a doladili přes webový editor, kde jejich polohu mohli porovnat s leteckými snímky Bing, které část území pokrývaly.

Přihlášení do editoru

WME je oficiálně podporován v prohlížeči Chrome a Firefox. Může fungovat i v jiných nepodporovaných prohlížečích, např. Opera, Safari, Internet Explorer 10 a novější.

Přihlášení do editoru

Přihlaste se na stránce WME:

Wme-prihlaseni.png

Další možnost přihlášení

 1. Na domovské stránce kliknout na odkaz Login v pravém horním rohu.
 2. Přihlásit se.
 3. Zvolit odkaz Live Map v horní navigační liště.
 4. A následně kliknout na odkaz "Edit the Map", který je vlevo dole.

Po přihlášení by obrazovka měla vypadat podobně:

Příklad okna WME

Doporučené postupy editace mapy

Před editací se ujistěte, že jste si prostudovali tuto stránku, školení a ovládáte základy editace. Často ukládejte. Další důležité odkazy najdete na konci této stránky.

Základní nastavení editoru

Před začátkem editace je nutné nastavit editor (WME). Na kartě nastavení (ikona ozubeného kola v levé části WME) vyberte následující volby:

Wme-nastaveni.png

Nastavení metrických jednotek má zásadní vliv např. na zadávání rychlostí na segmentech.

Ivideo.png Nastavení editoru

Klávesové zkratky

Editor má své klávesové zkratky, které zjednodušují a urychlují práci s mapou. Klávesové zkratky najdete v levém dolním rohu WME v odkazu ? Klávesové zkratky.

Wme-klavesove-zkratky.png

Výchozí klávesové zkratky je možné změnit označením příslušné zkratky a stiskem nové klávesy, nebo kombinace kláves.

Ivideo.png Odkazy vlevo dole

Vrstvy

Mapa ve WME je poskládaná z vrstev (satelitní snímky, silnice, místa, oblasti editace atd.). Ne všechny vrstvy jsou zapnuté.

Vpravo nahoře je tlačítko Layers.png, které otvírá menu Vrstvy. Menu obsahuje dostupné vrstvy WME. Vrstvy je možno zapínat a vypínat.

Wme-vrstvy.png

Modrá kulatá šipka Reload-layers.png vpravo nahoře znovu načte všechny vrstvy (mimo satelitní snímky, města a GPS body). Tím se zobrazí např. změny, které provedl jiný editor a nedojde ke smazání chatu.

Testovací režim

Play mode

Testovací režim se spouští na úvodní stránce (nesmíte být přihlášeni):

Wme-testovaci-rezim.png

Testovací režim umožňuje vyzkoušet většinu funkcí editoru. Nejde ukládat změny.

Testovací režim je neocenitelnou pomůckou nových uživatelů, kteří si bez obav z poškození mapy mohou vyzkoušet jak správně přidat a připojit nové segmenty, pojmenovat je, povolit nebo zakázat odbočení nebo třeba vytvořit kruhový objezd a vedle zakreslit řeku.

Editable Area

Editable Area je oblast, ve které můžete upravovat mapu. Obsahuje:

 • Oblasti v určité vzdálenosti od jakéhokoli místa, kterým jste projeli se zapnutým Waze v průběhu předchozích tří měsíců. Tato vzdálenost závisí na vašem levelu.
 • Oblasti, ve kterých vám byla přidělena práva Area Manager.

Žádost o přidělení AM (Area Manager)

Kvůli zachování kvality mapy a zabránění ničení mapy (mazání segmentů, nesprávné nastavení navigačních pokynů a označování typů cest) jsou AM (Area Manager) práva přidělovaná pouze těm editorům, kteří splňují dohodnutá kritéria.

AM, kteří dělají editační chyby a nereagují na PM (Private Message - soukromé zprávy ve fóru) déle než 30 dní a nedá se s nimi žádným dostupným způsobem spojit, budou AM práva zrušená. AM, kteří zbytečně editují bezchybné segmenty a křižovatky a opakovaně se dopustí editačních chyb, budou AM práva zrušená.


Pravidla pro přidělování AM území

Níže uvedené hodnoty najdete ve svých statistikách. V editoru klepněte na ikonu Cog.PNG, tím se dostanete na stránku My Dashboard.

Přidělení menších území

Přidělení území do 15×15 km vyžaduje splnění těchto podmínek:

Map Edits 3 000 (L2)
Points 5 000+
Forum Posts 20+
User for 3+ měsíců

Žadatel uvede 3 příklady své kvalitní práce, kterou posoudí CM/CC. Žádost bude schválena, pokud CM/CC nezjistí vážné chyby.

Přidělení větších území

Přidělení území do 25×25 km vyžaduje:

Map Edits 5 000+
Points 30 000+
Forum Posts 20+
User for 6+ měsíců

Žadatel uvede 3 příklady své kvalitní práce, kterou posoudí CM/CC. Žádost bude schválena, pokud CM/CC nezjistí vážné chyby.

Přidělení velkých území

Přidělení bude posuzováno individuálně, pokud bude dodrženo:

Map Edits 20 000+
Points 100 000+
Forum Posts 100+
User for 9+ měsíců

Velmi dobrá kvalita práce je samozřejmostí.

Hodnocení kvality

Co se týká kvality, bude se hodnotit:

 • Správná kategorizace segmentů.
 • Správná pozice vůči mapovým podkladům resp. GPS stopám.
 • Správné pojmenování ulic (podle oficiálních zdrojů vč. alt. jmen) a obce.
 • Správné nastavení turn restrictions (moře červených šipek).
 • Vyčištění soft/rev/uturn anomálií.

Vždy je možnost schválení výjimky.

Druhá a další žádost

Po třech měsících bezproblémových editací - výjimky po zdůvodnění možné, např. nasazení méně zkušeného editora na doplnění nezmapované oblasti.

Podmínky v pravidlech jsou orientační a žádost podléhá individuálnímu posouzení dle aktivity a kvality editora, nebo pokrytí dotčené oblasti jinými editory. Pokud nesplňujete některé z výše uvedených kritérií a chcete se pustit do oblasti, která je málo zmapovaná, můžete požádat o výjimku. V takovém případě někdo z top AM zkontroluje vaši existující práci a znalosti a na základě jeho zjištění bude rozhodnuto.

Zrušení AM

V případě, že nebudete editovat déle než 90 dní, bude AM oblast automaticky odebrána. O nové přidělení samozřejmě můžete žádat výše popsaným způsobem.

Pravidla zvyšování levelů

L2

Úroveň se zvýší po dosažení 3 000 editů.

L3

Úroveň se přiděluje po schválení na úrovni LC.

L4 - Local Champ

L4 se nedá vyžádat. Nominaci na L4 mohou navrhnout stávající L4+ Local Champs. O nominaci rozhodují naši Global Champs, Experti, Country manageři a Country koordinátoři. Nutnou podmínkou pro získání L4 je vysoká kvalita editování, výborná znalost pravidel a aktivní komunikace.

Pro více informací prosím navštivte česko-slovenskou sekci fóra

Základy editace

Kreslení ve WME je jednoduché. Podívejme se na základní postup vytvoření nové silnice, kruhové křižovatky nebo místa.

 1. Klikněte na ikonu objektu, který chcete vytvořit:
  • DrawRoads.jpg Silnice
   • Novou silnici začni kreslit kliknutím na místo, kde začíná. Pak naklikej potřebné geometrické body na trase silnice a silnici ukonči dvojklikem (nebo Shift+klik).
   • Kruhový objezd začni kreslit kliknutím do středu rondelu a pak nastav velikost tažením kurzoru myši. Dalším kliknutím rondel dokonči. Nezapomeň nejdřív nakreslit silnice vedoucí na kruháč.
  • DrawPlace.jpg Místa
   • Místo typu bod vytvoříš kliknutím na mapu.
   • Místo typu plocha (landmark) vytvoříš postupným klikáním geometrických bodů po obvodu daného místa. Kreslení ukončíš dvojklikem.
 2. Každému novému objektu musíš před uložením zadat povinné údaje. Např. název města, někdy název ulice, směr, výšku, kategorii a název místa atd.
 3. Práci ulož.

Můžeš také upravovat a mazat existující objekty. Vyber objekt kliknutím myši, pak může upravovat jeho tvar nebo vlastnosti. Různé objekty mají různé možnosti nastavení.

Další informace najdete na stránce Základy editace.

Permalink

Ipermalink.png

Permalik (trvalý odkaz) zobrazí ostatním kolegům editorům segment(y) a místa na mapě, o kterých se chceš bavit. Je to webová adresa (URL), kterou jde zadat do chatu, diskusního fóra nebo poslat e-mailem. Po kliknutí na permalink se otevře v prohlížeči oblast mapy s vyznačenými segmenty nebo místy a nastaveným zvětšením.

Permalink obsahuje zeměpisné souřadnice, přiblížení mapy, viditelné vrstvy a všechny objekty jako jsou silnice a jejich uzly nebo místa, které byly vybrány před vytvořením permalinku.

Vytvoření permalinku

 1. Vybrat segmenty silnic, křižovatky, nebo místa. Více prvků jde vybrat stiskem Ctrl a výběrem dalších prvků levým tlačítkem myši. Vybrané prvky jsou barevně odlišeny.
 2. Najet myší na odkaz permalinku Ikona permalinku v dolní pravé části editoru (viz obrázek).
 3. Pomocí Ctrl+C kopírovat permalink do schránky.
 4. Pomocí Ctrl+V vložit permalink do okna chatu nebo do fóra.
Wme permalink highlight.jpg
Odkaz na vytvoření permalinku

Na odkaz permalinku lze klepnout pravým tlačítkem myši a vybrat si z nabízených možností. Na odkaz permalinku jde také kliknout levým tlačítkem myši pro nové načtení mapy. V adresním řádku prohlížeče se ukáže URL, které jde zkopírovat. Nejprve ale ulož rozdělanou práci.

Permalink jde vytvořit i z okna chatu. Stačí vybrat segmenty silnic, křižovatky nebo místa a vpravo vedle pole pro zadání chatové zprávy kliknout na ikonu řetízek plus:

Permalink-chat.png
Vytvoření permalinku přímo z chatu
Permalink-animace.gif
Vybrat segment a ikonou jej vložit do chatu

Ve fóru jde změnit text permalinku zápisem [url=PERMALINK]TVŮJ ZMĚNĚNÝ TEXT[/url]

Když sdílíte permalink, uvědomte si, že příjemce je omezen svým oprávněním. Uživatelé například nemohou vidět UR nebo MP mimo svou editační oblast. Jen místní editoři, Area Manageři oblasti a Country Manageři uvidí označené UR. Pokud budete UR/MP chtít sdílet s ostatními, pošlete snímek obrazovky.

Klávesové zkratky

WME obsahuje množství užitečných klávesových zkratek.

Ukládání

Provedené úpravy mapy je třeba uložit klávesovou zkratkou Ctrl+S nebo ikonou diskety Wme-save-49.png.

Editor má někdy problémy s ukládáním a tak je lepší ukládat často. Doporučujeme ukládat po nejvýše 50 úpravách.

Proces aktualizace map

Úpravy v online editoru se v LiveMapě ani v mobilním klientu neobjeví okamžitě. Waze má dlouhodobý cíl dosáhnout denní aktualizace map. Další informace jsou na stránce aktualizace.

Kam dál