The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Husnummer

From waze
Jump to: navigation, search

< Norway


Husnummer i WME

Det er mulig å legge inn husnummer i Waze Map Editor. Når husnummer legges inn skal:

  • Husnummer som inneholder bokstaver, f.eks. 1 A, 1 B osv skal ha et mellomrom mellom tallet og bokstaven ihht Postens standard adresseformat.

Problemer og bruk

Pr i dag er husnummerne som er lagt inn i Waze lite brukt i mobil-appen, da det hovedsaklig er Google sine søkeresultater som benyttes som kilde for adresser. Waze bruker deretter koordinatene til Google-treffet og beregner ruten nærmest mulig dit. Dersom adressen er feil lokalisert må man gå inn i Google Maps og endre adressen der.