To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Jak nazywać miejscowości

From waze
Jump to: navigation, search
Country: Poland

1. Nazwy miejscowości podajemy bez skrótów, ze znakami diakrytycznymi.

Przykładowo: Twarogi Ruskie, Kłopoty-Stanisławy, Jęczydół.

2. Uważamy na miejscowości o jednakowych nazwach.

Dla miejscowości o jednakowych nazwach dopisujemy (województwo), (województwo, powiat) lub (województwo, powiat, gmina): Dąbrówka (pow. poznański). W tym przypadku oznaczenie Dąbrówka (pow. poznański, gm. Dopiewo) nie ma większego sensu, gdyż Poznań jest znanym miastem i można zorientować się, że ta wieś leży w jego okolicach.

To również można kwestionować na forum.