The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Jak zostać Area Managerem

From waze
Jump to: navigation, search

Jak zostać Area Managerem

Aby zostać Area Managerem użyj Waze Map Editor (WME) i wskaż obszar, na którym chciałbyś zostać Area Managerem. Kliknij na Super Permalink i skopiuj adres z paska przeglądarki. Następnie uważnie wypełnij formularz tutaj

Na jednym obszarze może być więcej niż jeden Area Manager. Obszary mogą się nakładać, mogą być mniejsze, większe. Również możesz być Area Managerem więcej niż jednego obszaru.