Kartes redaktoru kludas

From waze
Jump to: navigation, search

Kartes redaktoru biežākās kļūdas. Kartes rediģēšanas pamati

Informācija ņemta no Waze Latvijas foruma: [1]

Laikam jau jāsāk ar to, ka pirms ķerties pie kartes labošanas tomēr ir jāpalasa nedaudz par pašu sistēmu, kuru izmanto Waze.

 1. Forums. Viens no vissvarīgākajiem punktiem, ja plānojam veikt ne vienu vien labojumu, ir uzturēt regulāru kontaktu ar savu kopienu. Forumā regulāri tiek apspriestas šā brīža aktualitātes, tiek risināti jauno redaktoru jautājumi, kā arī apskatītas interesantas situācijas, ar kurām saskārušies citi redaktori. Laipni lūgti, jo pie mums tikai atsaucīgi redaktori: [2]
 2. Jaunie ceļi. Ceļi ir jāapstiprina, lai nerādītos sarkani. To izdara, atverot katru segmentu -> Edit -> norādot pilsētu un ielu. Ja tādas nav/nav zināma, tad jāieliek ķeksīti "None". Tad jānospiež "apply". Pa neapstiprinātiem ceļiem navigācija nenotiek, karte tiek piesārņota. Ceļu segmenti nedrīkst dublēties vai pārklāties (izņemot gadījumus, kur tas ir izdarīts ar mērķi uzlabot navigācijas norādes sarežģītās vietās, tādas vietas parasti ir bloķētas ar augstāko līmeni).
 3. Ceļu tipu klasifikācija/izvēle. Maršrutēšana:[3]
 4. Pagriezieni. Pēc jauno ceļu segmentu pievienošanas tiek aizmirsts pielabot atļautos/aizliegtos virzienus arī pārējiem saistītajiem ceļiem, pie kuriem esošais ceļš tiek pievienots. Tas bojā navigāciju. Visvieglāk (der 90% gadījumu) to ir izdarīt uzklikšķinot uz ceļu savienojuma un izvēlēties "Allow all turns" - pie nosacījuma, ja visi pagriezieni ir atļauti. Apgriešanās vietas neieslēdzam (apaļās bultas), jo apgriešanās funkcija vēl nedarbojas. Ja neredzam aizliegtos pagriezienus, nospiežam SHIFT+Z. Neaizmirstam, ka ir ceļu apzīmējums un zīmes, kas var aizliegt pagriezienus.
 5. Esošo segmentu labošana. Ja rodas nepieciešamība izlabot esošo segmentu, nekādā gadījumā nedzēšam to, lai uzzīmēt pa jaunu. Pēc iespējas jācenšas saglabāt esošos segmentus, pārveidojot tos, jo visi segmenti satur uzkrāto ātrumu statistiku. Jebkuru segmentu var bīdīt, izveidojot ģeometrijas starppunktus. Ar tiem arī mainām segmentu formu un garumu.
 6. Lietotāju pieteikto problēmu apstrāde. Ja problēmas pieteikuma situācija ir neskaidra - vispirms lūdzam detalizēti aprakstīt problēmu, aptuvenos sākuma un gala punktus, pievienojot komentāru. Ja 3 un vairāk dienas nav saņemta papildus informācija - varam problēmu slēgt kā neidentificētu. Ieteicams 3 dienu laikā vēlreiz īsi pieprasīt papildinformāciju, tad ir lielāka iespēja saņemt atbildi. Ja kāds cits redaktors ir lūdzis paskaidrojumu, bet tas nav saņemts, varam ziņojumu slēgt, ja no pēdējā komentāra ir pagājušas vismaz 3 dienas. Problēmu tad jāslēdz kā Not identified (neidentificēta).
 7. Gājēju/velosipēdu ceļi un takas. Tiek sazīmēti nevienam nevajadzīgie gājēju ceļi ar virzieniem un pievienoti auto ceļiem - karte paliek nepārskatāma un var bojāt navigāciju (kāds tiks vests pa gājēju ceļu). Šī nav gājēju navigācijas sistēma. Skaistumam atstājam celiņus parkos un dažus veloceļus, kas jau ir uzzīmēti, tikai nepievenojam autoceļiem. Arī nav jānosaka virziens - jāatstāj UNKNOWN.
 8. Stāvvietas. Nevajag katrā stāvvietā sīki zīmēt katru stāvēšanas joslu. Pietiek ar galvenajiem piebraukšanas/caurbraukšanas ceļiem.
 9. Ceļu slēgšanas līmeņi (lock levels). Ja kāds ceļš ir aizslēgts ar augstāku līmeni, tad savu ceļa segmentu paša spēkiem neizdosies pievienot un jāraksta atslēgšanas/pievienošanas pieprasījums atbilstoša līmeņa foruma tematā: [4]. Ceļu/objektu slēgšana ir nepieciešama, lai netiktu bojātas svarīgās vietas.
 10. Māju numerācijas/adreses, kontūri, vietas/POI. Pašlaik lasām forumā: [5]
 11. Satelīta slānis un Google Street View. Nekādā gadījumā nepārbīdīt/nepārzīmēt segmentus, lai tie sakristu ar Google maps kartes satelīta slāni. Bieži satelīta slānis ir izteikti nobīdīts. Ceļu segmentiem jābūt izvietotiem pēc GPS punktu slāņa (var ieslēgt redaktora labajā pusē, slāņu izvēlnē vai SHIFT+G). Tāpat neaizrauties ar ceļu labošanu pēc Google Street View ielas skata, jo tas ir stipri novecojis. Karte visu laiku mainās, tāpēc Street View var izmantot tikai kā informatīvu palīglīdzekli, nevis kā vienīgo un īsto patiesību, īpaši ceļa apzīmējumu un zīmju noteikšanai. Ja ir šaubas, jāprecizē uz vietas dzīvē.
 12. Nekādu noapaļotu pagriezienu. Teiksim ceļam ir 90 grādu līkums, bet redaktors to uztaisa par lēzenu pagriezienu (noapaļo stūrus). Tādā gadījumā navigācija nekad neteiks "Griezties pa kreisi". Jādomā, kādu komandu gribam dzirdēt. Ne vienmēr vajag zīmēt tādu pašu trajektoriju, kā dzīvē. Vairāk par pagriezienu norādēm ir šeit (diezgan sarežģīti, nav rekomendēts iesācējiem): [6].
 13. Segmentu garumi. Ceļu segmentiem, kas īsāki par 16m ir problēmas ar navigāciju, tāpēc pēc iespējas īsos segmentus jāizstiepj līdz 16m. Tas ir aktuāls tikai vietām, kur nepieciešams griezties pa kreisi/pa labi divas reizes (apgriezieni, izbrauktuves no pagalmiem, savienojumi starp pretējiem virzieniem). Visiem citiem segmentiem jābūt garākiem par 5m.
 14. Ceļu līmeņi (elevation) nenozīmē ceļu kvalitāti, bet gan ir domāti, lai atzīmētu ceļus, kuri atrodas dažādos līmeņos un nekrustojas. Piemēram, ceļš uz tilta un ceļš zem tilta. Pamata/zemes līmenis ir "ground" - tas ir ceļš vienā līmenī ar zemi. Ja ceļam iet pāri tilts vai estakādes, tād tiem būs 1., 2., 3. līmenis (vairāk Latvijā nav manīts), bet tunelis vai iedziļināts ceļš ir apzīmējams ar -1. līmeni. Ja tilts iet pāri upei, tad to nevajag speciāli paaugstināt, toties, ja zem tilta gar upes krastu iet mazais celiņš, tad patiltes ceļu var apzīmēt ar -1 līmeni.
 15. Apdzīvotu vietu nosaukumi. Ja nepieciešams pievienot jauno apdzīvotas vietas nosaukumu, tad forumā jāuzraksta pieprasījums: [7]
 16. Māju nosaukumi ārpus apdzīvotām vietām. Arī tie ievadāmi pēc šāda šablona: "Saulītes [Priekules nov.]". Nosaukumu pievieno Vietai (Place), ne ceļam. Vietas tipu/kategoriju izvēlamies kā Other (cits).
 17. Liekie ceļu savienojumi/krustojumi. Pēc ceļu izšķūrēšanas no klienta aplikācijas telefonā, bieži vien neapstiprinātie ceļi tiek sadalīti vairākos atsevišķos segmentos ar savienojumiem starp tiem. Liekie savienojum arī veidojas dažas reizes pievienojot citu segmentu dažādās vietās. Šos savienojumus neatstājam - uzklikšķinam uz tiem un dzēšam (segmenta daļas saplūst kopā).
 18. Mežu, ezeru zīmēšana. Ja zīmējam jaunu mežu, purvu, ezeru vai citu objektu - sekojam līdzi, kādu valsti un pilsētu tas iegūst. Vislabāk, ja vien objekts nav apdzīvotas vietas teritorijā, nenorādīt nekādu pilsētu (Edit -> ieliek ķeksīti pilsētai "None"). Tāpat plašās lauku teritorijas (farmland) mēs nezīmējam, jo tas pārlieku saraibina karti. Pietiek ar mežiem, ezeriem, upēm un purviem.
 19. U-turns (apgriešanās funkcija). Apgriešanās funkcija darbojas. Zaļās apgriešanās bultas nav jāieslēdz visur kur pagadās, bet tikai svarīgās vietās, kur tiešām ir nepieciešams (lai tiktu uz kādu vietu ātrāk) un arī iespējams tos veikt. Vairāk info forumā: [8]


Pilnais kartes redaktora lietošanas apraksts angliski ir šeit: [9]. Ja par kādu sadaļu ir papildus jautājumi, apspriežam forumā.

Lai izdodas un tiekamies uz ceļiem (un forumā)!