The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Letiská

From waze
Jump to: navigation, search
Rollbahn.jpg

Letiská tvoria na mape významný orientačný a navigačný prvok.

Cesty na letisku

Vzletové a pristávacie dráhy (VPD) ako aj pojazdové cesty a privátne odstavné pásy na letiskách označujeme samostatným typom cesty Ranvej (Runway/Taxiway). Do mapy zakresľujeme len asfaltové alebo betónové cesty (dráhy). Ak sa ranvej križuje so zjazdným segmentom cesty, nastavte úroveň cesty nižšie ako je úroveň ranvej.

Fly-inCommunity.png

Každú ranvej kreslíme ako jednoduchý segment. Označujeme ako typ Ranvej a v adrese pri Mesto použijeme zaškrtnutie Žiadne. Nakoniec uzamknite na ochranu pred náhodným pripájaním ciest nováčikmi a uložte.

Tento typ cesty sa v aplikácii aktuálne nezobrazuje a nie je vyhľadateľný, slúži len ako grafický prvok v editore a Live Mape.

Areál letiska

Areál letiska vytvárame ako plochu ohraničujúcu celý oplotený areál letiska. Označujeme ho kategóriou Letisko (Airport). Meno miesta by malo byť v tvare -

Letisko <Názov letiska>

Príklad označenia názvu letiska:

Letisko M. R. Štefánika

Do alternatívneho názvu dávame (ak existuje): ICAO smerovaciu značku, IATA kód, alternatívne meno letiska (už len názov v tvare <Názov letiska>), iný zaužívaný názov letiska. Príklad:

LZIB
BTS
Bratislava
M.R. Štefánika

Príslušné názvy a ICAO smerovacie značky pre letiská na Slovensku je možné nájsť v pravidelne aktualizovanom zozname [1] (zo zoznamu meno za lomítkom použite ako primárne, pred lomítkom ako alternatívne meno).

IATA kódy pre letiská je možné vyhľadať na stránke organizácie IATA [2].

Heliporty

Miestom s kategóriou Letisko môžete označiť aj oficiálne pristávacie miesta pre vrtuľníky tzv. heliporty [3]. V názve miesta je potom potrebné uvádzať:

Heliport <Názov heliportu>

Príklad:

Heliport NsP Žilina

Do popisu pre letiská-heliporty uvádzame typ letiska a/alebo povolenej leteckej prevádzky. Pre medzinárodné letiská to bude:

Medzinárodné letisko <primárny názov letiska>

Príklad:

Medzinárodné letisko M. R. Štefánika

alebo

Civilné neverejné letisko Lučenec

alebo

Vojenské letisko Malacky

Ostatné letiská

V prípade letísk pre letecké práce ("práškárske letiská") pridávame do popisu text: Letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve.