The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Locks

From waze
Jump to: navigation, search

Lås på veiene basert på editornivå

< Norway

Utkast 10.09.2014 chrmeum


For å sørge for at hovedveinettet i Norge alltid skal være mulig å navigere på, er det satt låser på en del av veinettet. Dette betyr at editoren må ha et visst nivå som oppnås gjennom et antall "edits" og/eller ha vist at man følger denne Wiki/retningslinjene korrekt.


I Norge er dette hovedreglene rundt låsing av veinettet:

Freeway: Låses til L4
Major Hwy: Låses til L3
Minor Hwy, Primary Rd, Street og alt lavere: Ingen lås (Automatic(1) eller L1)
Rundkjøringer: L3, men L4 hvis de ligger over/under kryssende veger.
Ramper: Samme som høyeste tilstøtende vei.

Opplåsing/Nedgradering av låser

Dersom man kommer over et sted der det er feil/redigeringsbehov på låste veier eller man har behov for å koble til nye veier skal det legges inn en forespørsel om nedgradering/opplåsing i Forumet. Her pleier de fleste forespørsler å bli behandlet i løpet av noen timer, eller normalt ikke mer enn ca et døgn.