The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Meranie vzdialenosti

From waze
Jump to: navigation, search
Číslo udáva polomer kruhu

Pri editovaní mapy je často potrebné zmerať vzdialenosť. Napríklad pri posudzovaní veľkosti plochy miesta, alebo pri posudzovaní vzdialenosti obmedzenia rýchlosti od križovatky.

Meranie do 100 m

WME na prvý pohľad nemá nástroj na meranie vzdialeností, ale môžeme použiť malý trik. Na rýchle zmeranie vzdialenosti na mape využijeme funkciu na vytváranie kruhových objazdov.

Použitie:

  • V nástrojovej lište prejdite na ikonu DrawRoads.jpg a v rozbaľovacom menu zvoľte Kruhový objazd (Roundabout). Alebo použite klávesovú skratku O.
  • Raz kliknite do mapy na počiatočné miesto merania vzdialenosti a hneď uvoľnite tlačítko myši. Následne sa posúvaním kurzoru od tohto bodu bude rozťahovať kruh s príslušnou vzdialenosťou (polomerom).
  • Meranie ukončite stlačením Esc !

Veľmi dôležité je použiť tlačítko Esc. Ak by ste totiž znovu klikli myšou do mapy, vytvorí sa nový kruhový objazd. Ak sa vám to napriek všetkému stane, operáciu neuložte, ale použite tlačítko späť Wme button undo.png .

Text vzdialenosti v kruhu udáva jeho polomer. Maximálne možný polomer kruhu je 100 metrov.

Meranie väčších vzdialeností

Ak potrebujete merať väčšie vdialenosti, prípadne vzdialenosti so zakrivením, môžete použiť spôsob na vytvorenie cesty. Po vytvorení každého cestného segmentu nájdete jeho dľžku vo vlastnostiach, úplne na konci. Samozrejme, takýto pomocný "merací" segment nezabudnite vymazať, napr. tlačítkom Wme31 buton delete.jpg .