The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Områdebehandler/Area Manager

From waze
Jump to: navigation, search

< Norway


Area Manager (AM)

En områdebehandler (AM/Area Manager) for et område innebærer at man tar en aktiv rolle i et begrenset område av Wazekartet. Man får full tilgang til å redigere alle veier innenfor dette området uavhengig om man har kjørt der i det siste eller ikke.

I Norge er det egenadministrasjon av tildeling av AM-områder. Dette vil si at det er Country Manager som tildeler områdene.

Oppgavene for en AM er bl.a.:

  • å følge "Best editing practice" som beskrevet i Wiki (engelsk versjon) og de norske tilpasningene
  • å holde kartet oppdatert når veger endres, legges til eller fjernes
  • å holde oversikt over større veganleggsområder og stengninger
  • å regelmessig ta hånd om feilrapporter fra andre brukere
  • å regelmessig ta hånd om automatisk genererte feilrapporter fra Waze
  • å kunne være en mentor for andre kartredigerere, både gjennom brukerforumet og ved å ta direkte kontake (PM) når men oppdater uheldige redigeringer i sitt område.

Her kan du lese en mer utfyllende beskrivelse av hva det innebærer å være AM.

For å bli AM forventes det at du bl.a.:

  • har lest og forstått de retningslinjer som er satt for kartredigering
  • har aktivt redigerer Wazekartet en periode
  • deltar gjerne aktivt i Waze brukerforum (fortrinnsvis det norske)

Syns du dette virker interessant? Fyll ut dette skjemaet så vil en av oss kontakte deg om kort tid.

Regional Manager

I tillegg til Area Managere har vi i Norge også noen Regional Managers (RM).

En Regional Manager får ansvaret for sitt region, det være seg et eller flere fylker. Vedkommende får en mentor-rolle som skal ivareta nye medlemmer og gjerne informere de når man ser at ting ikke er ihht våre retningslinjer.

Det er en forutsetning at man har vært involvert i kartredigering stabilt over en lengre periode og har satt seg godt inn i Wiki og andre viktige kilder.

Mer informasjon finnes i forumet.

To Do lister for Norge

For å holde oversikt over gjenstående oppgaver er det laget To Do lister. Dette er lister som AM'ene i de forskjellige Regionene oppdaterer.