The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Práca s Validátorom

From waze
Jump to: navigation, search

VME Validátor je pomôcka pre WME na vyhľadávanie a zvýraznenie segmentov ciest s chybami.

Postup vyhľadávania chýb:

  • V mapovom okne editora vyberte oblasť vášho záujmu.
  • Slačte tlačítko vyhľadávania >. Počkajte až validátor preskenuje zvolenú oblasť.
  • Stlačte tlačítko Ukáž hlásenie. V prehliadač sa na novej karte zobrazí Hlásenie WME Validatora so zoznamom vyhľadaných chýb.
Wme-chyby.jpg

Po kliknutí na číslo chyby sa v prehliadači otvorí nová karta s editorom so zvýrazneným chybným segmentom.

Počas práce v editore Validátor zvýrazňuje všetky chyby farebne podľa ich závažnosti a to tak tie uložené, ako aj tie neuložené.

Po výbere takéhoto segmentu sa vľavo hore objaví zoznam jeho chýb a po priblížení myši na chybu detailnější popis s návodom na opravu.

Validator log.png
Validator log2.png

Aj keď Validátor hlási na segmente chybu, je možné zmeny uložiť, napríklad preto, že už ste urobil dosť zmien a nechcete o ne prísť. V tom okamžiku síce môžu vidieť chyby aj ostatní, ale keď na tom mieste stále edituješ, nie je na tom nič zlé. Nesprávne by bolo, nechať neopravené chyby a ísť od toho preč.

Chyby, ktoré Validátor hlási a ich riešenie

Chyba: Nepotvrdená ulica – segment nemá vyplnené pole Mesto a Ulica.

Riešenie: Stlačiť tlačítko Upraviť a názvy zadať do polí Mesto a Ulica. Ak ulica nemá meno, alebo je situovaná mimo mesto (obec), zaškrtnúť Žiadne.

Meno mesta (aj mestskej časti) sa zadáva na ceste podľa dopravnej značky Začiatok/Koniec obce. Ak na ceste dopravná značka nie je, tak po koniec súvisle zastavaného územia. Možno odkontrolovať v WME podľa Streetview náhľadu (modrý bod pod zoomom).


Ch: Žiadny smer výjazdu/Žiadny smer vjazdu – cesta buď nie je nikde pripojená, alebo nebol nastavený vjazd/výjazd pomocou šípok.

R: Vybrať postupne segmenty a kliknutím na šípku pripojenia vjazd/výjazd povoliť,

Sipky1.jpg Sipky2.jpg

alebo kliknúť na bod križovatky a stlačiť Povoliť všetky odbočenia (klávesová skratka W. Ak je možných vjazdov/výjazdov viac a povolia sa len niektoré šípky, chybová hláška môže zmiznúť, ale to neznamená že je všetko OK. Naopak automatické povolenie všetkých šípok nemusí byť vždy správne.

Toto je jedna z chýb, ktorú môžete v editore nechať, za predpokladu, že upravovaný segment je pripojený na iný, zamknutý segment a zadal ste požiadavku na pripojenie do fóra. Pri písaní požiadavky je dobré upozorniť na to, ktoré odbočenie má byť povolené/zakázané.


Ch: Uzol A/B: nespojené cesty – koncový bod segmentu leží pri inom segmente, ale nie sú napojené.

R: Vybrať nenapojený koncový bod segmentu a pokúsiť sa ho napojiť.

Toto je jedna z chýb, ktorú môžete v editore nechať, za predpokladu, že druhý segment je zamknutý a zadal ste požiadavku na pripojenie do fóra.


Ch: Uzol A/B: nepotvrdené odbočenie na miestnu komunikáciu - posúval ste koncovým bodom segmentu, keď bol vybraný celý segment a nie iba koncový bod.

R: Ak je koncový bod v krížení segmentov, povoľte šípky pripojenia ako u chyby Žiadny smer výjazdu/Žiadny smer vjazdu. Ak je koncový bod slepý, vyberte koncový bod a stlačte klávesu W.


Stejne koncove.jpg

Ch: Rovnaké koncové body prejazdných segmentov – dve križovatky sú priamo prepojené dvomi segmentami.

R: Vyberte menej významný segment (pri parkovisku/zastávke pripojenej k ceste je to práve parkovisko/zastávka) a rozdeľte ho na 2 časti. Napríklad pripojením nového segmentu a jeho následným zmazaním.


Ch: Nepotrebný uzol A/B – dva segmenty s úplne rovnakými parametrami sú spojené.

R: Vyberte bod spojenia a stlačte Delete.


Ch: Nepomenovaný segment častá chyba je, že segment nemá vyplnené pole Mesto a Ulica, prípadne ani Krajina. Každý segment musí byť pomenovaný (ak má ulica meno alebo číslo) a vyplnené Mesto. Ak mesto alebo ulica meno nemá, musí byť zaškrtnutá voľba Žiadne alebo Žiadne, Žiadne.

R: Pomenovať alebo zaškrtnúť voľbu Žiadne.

Ak narazíte na dalšie chyby, s ktorými si nebudete vedieť rady, obráťte sa na kolegov na chate, alebo v diskusnom fóre.

Časté chyby, ktoré Validátor nehlási

Niektoré chyby Validátor nehlási, pretože sa týkajú vzťahu mapy k realite a tak ich nemá ako rozpoznať.


Ch: Nesprávny typ cesty – typ cesty nezodpovedá kvalite, významu a použitiu cesty

R: Pozrite sa, aký typ cesty používať pre ktorý segment: Označovanie ciest na Slovensku

Ak sa vám to nechce čítať celé, tak si pamätajte aspoň jednoduché pravidlo:

{{Mbox|important|text=Typy ciest, ktoré nie sú určené pre autá používajte iba v odôvodnených prípadoch.


Ch: Nesprávny názov obce – aby na mape nebol zmätok, existujú formálne pravidlá ako pomenovať obce pri duplicite názvov.

R: Ak budete pomenovávať novú obec, alebo narazíte na duplicitu, pozrite sa na Označovanie miest, obcí a ich častí.

Pozri tiež