The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Pravidlá prideľovania AM na Slovensku

From waze
Jump to: navigation, search
Badge AreaManager.png

Editori, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky, môžu požiadať o pridelenie spravovanej oblasti na Slovensku. Editorovi sa o územie spravovanej oblasti rozšíria možnosti úprav. Na rozdiel od editovateľných oblastí získaných jazdením, spravovaná oblasť AM nepodlieha 3 mesačnej expiračnej lehote.

Správca oblasti 15x15 km

Editor, ktorý splní nasledujúce podmienky, môže požiadať o správu oblasti maximálne 15 x 15 km kdekoľvek na Slovensku:

 • Minimálny počet úprav na mape WME: 3 000
 • Minimálny počet bodov: 7 000
 • Minimálny počet príspevkov v diskusnom fóre: 20
 • Minimálna doba od registrácie: 3 mesiace
 • Žiadateľ uvedie 3 príklady svojich úprav v WME, ktoré považuje za dobré a v súlade s kritériami.

Žiadosť bude schválená, ak nebudu identifikované závažné chyby.

Správca oblasti 25x25 km

Editor, ktorý splní nasledujúce podmienky, môže požiadať o správu oblasti maximálne 25x25 km kdekoľvek na Slovensku:

 • Minimálny počet úprav na mape WME: 6 000
 • Minimálny počet bodov: 30 000
 • Minimálny počet príspevkov v diskusnom fóre: 20
 • Minimálna doba od registrácie: 6 mesiacov
 • Žiadateľ uvedie 3 príklady svojich úprav v WME, ktoré považuje za dobré a v súlade s kritériami.

Žiadosť bude schválená, ak nebudu identifikované závažné chyby.

Správca väčšej oblasti

Editor, ktorý splní nasledujúce podmienky, môže požiadať o správu väčšej oblasti kdekoľvek na Slovensku:

 • Minimálny počet úprav na mape WME: 20 000
 • Minimálny počet bodov: 100 000
 • Minimálny počet príspevkov v diskusnom fóre: 100
 • Minimálna doba od registrácie: 9 mesiacov
 • Žiadateľ uvedie 3 príklady svojich úprav v WME, ktoré považuje za dobré a v súlade s kritériami.

Žiadosť bude schválená, ak nebudu identifikované závažné chyby. Pri takejto žiadosti sa očakáva vysoká úroveň kvality predchádzajúch úprav v WME.

Kritériá pre hodnotenie práce editora

Pri posudzovaní žiadosti CM/CC kontroluje úpravy vykonané žiadateľom v WME s dôrazom na:

 • bezchybnú kategorizáciu cestných segmentov
 • bezchybné umiestňovanie cestných segmentov voči GPS stopám
 • bezchybné pomenovanie ulíc vrátane alternatívnych názvov, alebo obcí/miest/častí
 • bezchybné nastavenie turn restrictions (či nenecháva za sebou more červených šípiek)
 • bezchybné úpravy soft/rev/uturn anomálií


Local Champs si vyhradzujú možnosť schválenia výnimky.

Žiadosť

 • Žiadosť o pridelenie správy oblasti sa vypňuje online na tomto formulári [1].
 • Na určenie súradníc požadovaného územia oblasti slúži online generátor koordinátov [2].

Pozri tiež