To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Czech/Radary a kamery

From waze
< Czech(Redirected from Radary a kamery)
Jump to: navigation, search

Úvod

Stránka vysvětluje postup zaznamenání, smazání a určení správné kategorie radarů a kamer ve Waze.

Waze podporuje tři druhy radarů a kamer:

 • Radar měřící rychlost.
 • Kamera monitorující průjezd vozidla na světelné křižovatce "na červenou".
 • Falešná kamera/radar (atrapa).

Typy radarů a kamer

Radary měřící rychlost

Rychlost.jpg Pevně instalované radary všech druhů měřící rychlost. Zjednodušeně řečeno, radary u kterých dostanete pokutu, pokud kolem nich projedete rychleji než je povoleno.

Poznámka:

 • Dočasně nefungující radary, nebo momentálně prázdné schránky do kterých může být radar kdykoli umístěn zadáváme jako funkční rychlostní radar.
 • Waze aktuálně neumí pracovat s úsekovými radary měřícími průměrnou rychlost, proto "vstupní" i "výstupní" radary zadáváme stejně a to jako rychlostní radar.
 • Jakékoli mobilní radary hlásíme v klientu vždy jako "Policie" => "Hlídka(radar)" a nikdy ne jako "Kamera" => "Rychlost, Semafor, nebo Falešná"!.

Kamera monitorující průjezd na červenou

Semafor.jpg Kamera monitorující průjezd "na červenou".


Poznámka:

 • POZOR nejedná se o zpomalovací semafory, dnes hojně instalované na začátku obce nebo před přechody pro chodce. 
 • Rychlost u této kamery, by při potvrzení v editoru měla být vždy nastavena na nulu, aby na ně byl přijíždějí uživatel upozorněn bez ohledu na to, jakou rychlostí se blíží.

Falešný radar

Falesna.jpg Falešná kamera představuje napodobeninu skutečného radaru, která ale radar není a nemůže tudíž měřit rychlost.


Poznámka:

 • Pozor, nejedná se o Tabule s LCD displejem a nápisem Radar (případně bez nápisu) tzv. Infotabule, ukazující na LCD Vaši aktuální rychlost, tyto Infotabule nehlásíme, nepotvrzujeme a z mapy odstraňujeme!

Ohlášení radaru v klientu

Pro ohlášení radaru, použij pravé (reportovací) menu v klientu a zvol možnost "Kamera". Vyber správný typ radaru nebo kamery, případně zvol opačný směr pokud je to třeba a odešli.


Report kamera2.png
Report kamera1.png


Poznámky:

 1. Hlášení o existenci radaru/kamery bude umístěno do mapy na místo, ve kterém jsi se nacházel ve chvíli stlačení "reportovacího" menu. Takže stačí zmáčknout menu a s dokončením hlášení počkat do chvíle, kdy to dopravní situace dovolí.
 2. Nahlášený radar/kamera se objeví v klientu až poté, co byl "potvrzen" v editoru.
 3. V místech, kde se kamera nachází v obou směrech, je potřeba ji nahlásit pro každý směr zvlášť.

Potvrzení radaru/kamery v editoru

Radar/kamera, který je nahlášen Wazerem z klienta se zobrazí v mapě až poté, co je potvrzen v editoru. Pokud nedojde k potvrzení do cca 3 týdnů, bude automaticky smazán systémem. Nepotvrzený radar/kamera je v editoru vybarven hnědě. Po potvrzení změní barvu na šedou.

Nepotvrzený Potvrzený
UK Cams Unconfirmed Speed.png
UK Cams Unconfirmed RLC.png
UK Cams Unconfirmed Fake.png
UK Cams Confirmed Speed.png
UK Cams Confirmed RLC.png
UK Cams Confirmed Fake.png

(Poznámka: vzhled ikon v klientu a v editoru je rozdílný. Takto vypadají ikony v editoru)

Před tím než schválíš nahlášený radar/kameru v editoru, pokus se co možná nejpečlivěji ověřit jestli se na místě opravdu nachází. Stejně tak dávej pozor abys neschvaloval duplikáty.

Mnoho oblastí ve Waze mapě je zaplaveno radary, které však v reálu neexistují. Většinou se jedná o tzv. infocedule, které však do mapy nepatří a to ani jako "Falešný radar"!

Umístění radaru/kamery

Při nahlašování radaru z klienta se ho vždy nemusí podařit umístit přesně. Proto, když potvrzuješ radar v editoru použij k určení co možná nejpřesnější polohy letecké snímky nebo Streetview. Současně je ale důležité si uvědomit, že letecké snímky mohou být vůči reálu posunuté a snímky ve Streetview mohou být zastaralé a není tak dobré se na ně spoléhat úplně stoprocentně.

Pokud je potřeba radar v editoru posunout, označ ho (objeví se kolem něj kruh) a následně je možné s ním v onom kruhu pohybovat. Je-li potřeba posunout radar dále za hranici kruhu, posuň jej tak daleko, jak je to možné a změnu ulož. Poté klikni na permalink a počkej, než se stránka obnoví. Kruh se okolo radaru opět vycentruje a radar je možné zase posunout až na jeho okraj.

Orientace.jpg
Posun.jpg


Červená tečka za radarem označuje směr jízdy. Správné označení vypadá tak, že se ve směru jízdy nejdříve nachází symbol radaru a až pak teprve červená tečka. To co většina editorů považuje za objektiv je hledáček a tečka je jako pozice kameramana. Dříve takhle vypadaly amatérské 8 mm kamery.

Nastavení rychlosti a potvrzení radaru/kamery

Radar_edit.jpg Po označení radaru v editoru je možné udat rychlost v km/h, na kterou je daný úsek komunikace omezen.

Když je rychlost nastavena, dostane blížící se Wazer se zapnutým klientem hlasové upozornění v případě, že jeho rychlost je vyšší než rychlost zadaná.

Pokud není nastavena žádná rychlost, dostane Wazer hlasové upozornění vždy.

Poté co byl radar dobře umístěn a rychlost byla správně nastavena, zaškrtni pole "Potvrzeno" a ulož změny.

Radar se objeví v klientu jakmile budou změny zpracovány. Upozorňuji, že to může trvat čtrnáct dní i více.

Poznámky:

V zónách kde se mění povolená rychlost v závislosti na dopravním značení nastavujeme rychlost na maximální používanou hodnotu.

Informace o radaru/kameře Upraveno: a uživatelem zobrazované ve Waze editoru nemusí spolu souviset. Je to z důvodu rozdílného přenosu informací z editoru a z klienta. V případě úpravy radaru/kamery v editoru se do Upraveno: přenáší datum úpravy a do uživatelem jméno editora. Z klienta se v případě, že nějaký uživatel při jízdě stiskne u radaru/kamery Už tam není, přenese jen informace o datu do Upraveno: ale uživatelem zůstane nezměněno.

Informace Vytvořeno: a uživatelem zobrazované ve Waze editoru se k sobě vždy vztahují protože se obě přenáší z klienta v okamžiku vytvoření radaru/kamery (v editoru nelze radar/kameru vytvořit).

Odstranění potvrzeného radaru/kamery

Jsou dva způsoby jak odstranit potvrzený radar/kameru (ikona šedé barvy v editoru):

Přes Waze editor

Smazat radar/kameru lze v editoru snadno. Stačí ho označit a stisknout klávesu Delete, nebo ikonu koše a uložit změny. Potvrzené radary/kamery může smazat jen editor jehož level je stejný nebo vyšší než level editora, který kameru předním potvrdil.

Přes Waze klienta

Když se uživatel blíží k radaru/kameře dostane v klientu (aplikaci v telefonu) upozornění na němž je tlačítko "není tu". Pokaždé, když toto tlačítko některý uživatel stlačí přičte se jeho výše levelu a ve chvíli, kdy součet překročí výši levelu editora, který radar/kameru potvrdil, změní se tento na nepotvrzený a je možné ho v editoru buď smazat, nebo opět potvrdit.

Poznámka: pokaždé když někdo použije tlačítko "není tu" dojde k aktualizaci data poslední editace radaru/kamery ale nick posledního editora se nezmění.

Příklady radarů a kamer

Radar_ano.jpg
Skutečný radar, který do Waze patří.
Neni_radar.jpg
Infocedule do Waze nepatří! Není to radar ani jeho atrapa
Kamera_ano.jpg
Kamera monitorující průjezd křižovatkou na červenou, kterou reportujeme i potvrzujeme.
Neni_kamera.jpg
Kamera monitorující dopravu do Waze nepatří. Kamera nefotí, pokutu nedostanete.