The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

SCAN problem 1-31

From waze
Jump to: navigation, search

Hur du löser Scanproblem.

Scanproblem är varningar som visas när programmet hittar ett område som kan komma att störa navigationen.
Att scanproblem visas i ett område behöver inte nödvändigtvis innebära att problemen behöver åtgärdas. Det är viktigt att kontrollera om problemet behöver åtgärdas. När du klickar på ett problem så visar Redigeringsfönstret ytterligare information om det valda problemet. I vissa fall visas också ett förslag på hur problemet kan lösas.

Scanproblem nummer 1: Intersecting roads

Programmet kan varna för att två vägar korsas utan att ha en gemensam nod (korsning).

Lösning:
Om det är så att de två vägarna bildar en korsning - alltså om det går att köra från den ena vägen in på den andra - är det nödvändigt att skapa en nod där vägarna korsas.

 1. Klicka på problemikonen för att välja den.
 2. Det markerade problemet visas i Redigeringsfönstret med de berörda vägarna. I botten på fönstret visas en möjlig lösning: Create junction
 3. Välj detta alternativ och bekräfta.

Lägg märke till att i många fall behöver inte problemet åtgärdas. Exemplet nedan visar två vägar som ser ut att korsas men i verkligheten går den ena över den andra på en bro. Scan1-edited.png I det här fallet skall bron anges som en sådan:

 1. Om det inte redan är en korsning där vägarna möts så skapa först en ('Create Junction' i Redigeringsfönstret).
 2. Välj en av vägdelarna (den första beroende på trafikriktningen).
 3. Håll ner Ctrl-tangenten och välj den andra delen av bron så att båda sektionerna kring problemet nu är markerade.
 4. Välj Bridge above mutual node i Redigeringsfönstret för att skapa en bro över den korsande vägen.
 5. En annan möjlighet är att ändra nivån på vägen i 'Edit road details' i Redigeringsfönstret.

Scanproblem nummer 3: road contained in another road

Programmet varnar för när två överlappande segment är på exakt samma plats och är anslutna till samma noder. Utan denna typ av varning är det inte alltid möjligt att se att det är två vägar på samma plats eftersom den ena skymmer den andra. Scan3 edited.png

Lösning:
Det enklaste sättet att lösa problemet är:

 1. Markera det berörda segmentet (Det som är synligt).
 2. Välj Edit road geometry i Redigeringsfönstret.
 3. Ändra formen på segmentet så att den underligande vägen syns och bekräfta din ändring.
 4. Radera den överflödiga vägen - om någon av vägarna innehåller mindre information är den du skall ta bort.
 5. Se till att det återstående segmentets form återställs.

Scan3 solution edited.png

Scanproblem nummer 4: Road shorter than 10 meters

När längden på ett segment är mycket kort (mindre än 10 meter) varnar programmet för det. detta är vanligen ett problem som behöver fixas. Iblan kan det faktiskt vara så att vägen är kort och då skall problemet naturligtvis inte åtgärdas. I det här fallet visas problem 4 men skall inte åtgärdas.
Scan4 edited.png Lösning:
Om en del av vägen är för kort utan att den skall vara det:

 1. Välj segmentet som kommer före det korta (efter körriktning).
 2. Håll nere Ctrl och välj det korta segmentet så att båda är markerade.
 3. Se till att båda sektionerna är hopkopplade.
 4. Välj bridge above a mutual node i Redigeringsfönstret och bekräfta.

Båda segmenten läggs ihop till ett. Scan4 solution edited.png

Scanproblem nummer 6: Unconnected roads

För att två vägar skall kopplas ihop korrekt räcker det inte att de ligger nära varandra.
Problem nummer 6 varnar för att två segment ser ut att vara hopkopplade men att de bara ligger nära varandra. Det innebär att programmet inte kan lista ut hur navigationen skall ske från det ena till det andra och därför klarar inte klienten att navigera vägen.
Scan6 scan.png Lösning:
Välj de segmenten i körriktningsordning.

 1. Se först till att båda segmenten har samma körriktning eller i en riktning som tillåter körning i den ordning du valt segmenten.
 2. Välj det första segmentet. Ha helst Highlight Connectivity (i Vyfönstret) påkopplat. Då kan du se att segmenten inte är kopplade.
 3. Håll nere Ctrl och välj det andra segmentet du vill koppla ihop.
 4. Välj connect roads in order of selection i Redigeringsfönstret.

Scan6 solution edited.png

Scanproblem nummer 7: Non drivable road

Detta problem uppstår då vägen inte har någon körriktning definierad vilket medför att vägen inte kan användas i navigering. Problemet löses när en wazer kör vägen och 'öppnar' den för trafik. Därför är det inte nödvändigt att lösa problemet i Cartouche. Om du vill kan du ställa in körriktningen med den här lösningen.
Scan7 edited.png Lösning:
Directionality should be set as follows:

 1. Select the relevant segment (or segments – if all belong to the same street and have the same direction).
 2. On the edit panel select Edit road detail.
 3. Choose Direction and set the desired direction (one way, two way).
 4. Choose: Save Changes.
 5. Once defined directionality, make sure that the road is connected on both ends as explained in the solution of problem number 6.

Scan 7 solution edited.png

Scan problem number 10: Not enough allowed turns

The problem occurs when less than half of the potential turns in a certain junction are allowed.
Note that this problem is the standard warning and does not always require correction. There may be situations in which indeed most of the turns are not allowed.

Solution:
This problem has two types of possible solutions:
First solution:
After examining the junction and roads the conclusion is that all the turns are indeed allowed.

 1. Select the specific problem
 2. On the Edit panel a Fix suggestion will appear at the bottom of the panel.
 3. Choosing Allow all turns will allow all turns from every road that is connected to the junction.

Scan 10 edited.png
Second option:
A condition in which only some of the turns in the same junction are allowed:

 1. Connect the relevant road segments which allow turns from one to another (See explanation on connecting road segments in resolution of problem 6)
 2. Repeat this action for all relevant road segments where turning is allowed.

Scan10 solution2 edited.png

Scan problem number 11: Roads intersecting multiple times

This problem alerts when a certain road intersects with another road more than once. In other words, two roads have more than one intersecting point.
This warning also does not always require a correction.

Error creating thumbnail: File missing

Solution:
First check each intersection – if the intersection indeed requires a junction between the roads or in fact a bridge has to be created, meaning that there is not a real intersection between the two roads.
If there is an intersection between the two road segments:

 1. Make sure that there is an intersection point (node) between the two segments.
  If there is not, it is necessary to create one:
  1. Choose the relevant segment.
  2. In the Edit panel, choose Split road at a point
  3. Choose the intersection's point on the node by clicking it and confirm.
 2. Make sure that there are allowed turns between the two roads. You can verify the allowed turns by turning on Highlight Connectivity in the View panel and highlighting the different segments of the intersection.
 3. If an allowed turn is missing from the map, allow the connection by connecting the two relevant roads (see solution to problem number 6).

If there is a bridge (over the intersection):

 1. Choose the first road segment (in the order of driving) from one side of the intersection.
 2. Make sure that the two segments are connected by using Highlight connectivity
 3. By holding the Ctrl key and clicking on the road segment on the other side of the intersection so that both segments are now highlighted.
 4. On the Edit panel select the option Bridge above/ below mutual node - both segments will merge into one and the intersection will be removed from the map.
Error creating thumbnail: File missing

Scan problem number 21: Road nearly touches junction

This problem occurs when a particular road segment is not connected to the nearest intersection. If the road is supposed to connect to the junction, follow the solution below.
Scan21-1.png Solution:

 1. The road geometry should be edited in such way that the end of the road segment should be as close as possible to the intersection, but not touching it.
 2. Prior to connecting the roads, make sure that the direction of each segment will allow proper routing between the two.
 3. The road should be connected to the node by selecting the edited segment, holding down the Ctrl key, and selecting the other road segment that should be connected to it.
 4. When the two relevant sections are highlighted, in the Edit panel select Connect roads in the order of selection.
 5. Repeat this operation for all turns that are allowed from this segment and the new connection that was created.

Scan21 solution edited.png

Scan problem number 22: Road nearly touches road

Similar to problem number 21, this problem occurs when the tip of a particular road is not connected to another road, that is located very close to the road, only in this case there is no existing node (junction).
Make sure that both roads should be connected, since the situation in real life may be two roads are adjacent but are not supposed to be connected (when one road is a dead end, for example). Scan22 edited.png Solution:
If the roads need to be connected, create a split point on the road that perpendicular to the road that needs to be connected.

 1. Select the road the you want to split.
 2. On the Edit panel select Split road at point.
 3. Mark the place where the split should take place and confirm.
 4. Select the road that need to be connected to the newly created node and move the tip of that road closer to node by editing it's geometry in the Edit panel.
 5. When the road is close enough, it has to be connected to the intersection by selecting that segment and selecting another segment that should be connected to it by direction by holding down Ctrl.
 6. Repeat this operation on every allowed turn from the segment that is now attached.

Scan22 solution edited.png

Scan problem number 26: Major road not connected on one side

Similar to problem number 6 - this problem shows that a segment of a major road is connected only one one of its sides, and the other side in not connected at all. Scan26 edited.png Solution:
First, make sure that the two sections of the roads you that need to be connected are in the same direction.

 1. Select the road segments in accordance with the direction of driving.
 2. Select the first segment, and holding the Ctrl key select the next segment that need to be connected.
 3. In the Edit panel select Connect roads on order of selection and confirm.

Scan26 solution edited.png

Scan problem number 31: Touching nodes

This problem occurs when two nodes are located closely to each other.
In some cases, one of the nodes is simply connecting two segments of the same road (and no node exists in real life). In this situation, deleting the node will fix the problem:

 1. Select the node by clicking on it.
 2. Different options will appear in the 'Edit panel'.
 3. Select 'delete node'.

Delete node 2.png In other cases, one of the nodes should in fact be a bridge. In these cases, follow the solution below.
Scan31 edited.png Solution:

 1. First select the road segment prior to the short road segment.
 2. Holding the Ctrl key, select the short segment so that both segment will be highlighted.
 3. Make sure that both segments are connected to each other.

4.In the Edit panel select the option Bridge above mutual node and confirm. After the actual problem solution, the problem may still appear on the map. The problem will vanish after scanning the map by the software. Scan31 edited.png