The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Sweden/Korsningar

From waze
Jump to: navigation, search

Denna sida är nu under granskning inför flytten till nya Wazeopedia. Gör inga ändringar innan du tagit upp ärendet på det Svenska forumet, https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1521

Specialfall

Förtydliganden kring behoven av svängfiler

Svängfil är en fil som är avsedd för att göra vänstersväng på en delad väg.

Svängfiler skall bara användas när man måste köra in på den mer än 100 m före korsningen, d v s när den heldragna linjen mellan svängfilen och körfilen är längre än 100 m. Man får då svänghänvisning i tillräckligt god tid för att kunna köra in på svängfilen. Ett exempel på där svängfil skall användas är Valhallavägen sydöstgående för vänstersväng mot Lidingövägen, se bilden nedan.

Tillåten svängfil

I övriga fall räcker den ordinarie uppmaningen om att hålla/svänga höger/vänster.

Större vägar där påfart övergår i avfart utan filbyte

För att främja enkelhet vid större trafikplatser där påfart övergår i avfart utan filbyten, kan vi ha en gemensam knutpunkt. Notera att detta bara fungerar mellan vägtypen på/avfart och motorväg (kanske fler ?). I mobilen fås då instruktioner när filbyte krävs, annars inte.

Bildexempel kommer ...

Droppformade trafikplatser som ej är cirkulationsplatser/rondeller eller regelrätta 4-vägskorsningar

Denna typ av trafikplats blir mer vanlig på Svenska vägar och i dagsläget har vi inget bra stöd för dessa då de inte är cirkulationsplatser/rondeller eller regelrätta 4-vägskorsningar.


Minst 2 lösningar finns idag i vår karta, inte bestämt vilken som bör premieras i dagsläget: Enkelriktad droppe: Trafikplatsen tolkas som en enkelriktad droppe där vi vi något tillfälle tar av höger ut ut trafikplatsen eller inte alls beroende på var vi kommer ifrån och vart vi ska. Inga instruktioner skall heller förekomma när vi kör in i trafikplatsen. Mer komplicerad lösning.

4-vägskorsning: Enklare lösning där du får "sväng höger/vänster" eller en U-svängsinstruktion om du vänder tillbaka i droppen. Betydligt enklare lösning.

Bildexempel kommer ...