To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Sweden/Redigera/Landmarks

From waze
< Sweden‎ | Redigera(Redirected from Sweden/Landmarks)
Jump to: navigation, search

? Svenska huvudsidan (Sweden)

? Redigera

OBS! Det förekommer diskussioner om och hur places ska användas. Läs mer på Places.

I maj 2014 bytte Landmarks namn till Places. Platser kan vara av två olika typer:
- "Yta" (Area) vilket motsvarar den tidigare Landmark
- "Punkt" (point) POI:s (Point of interest).

Båda typerna är sökbara i mobilklienten, men det är endast typen yta som visas i kartan. Platser av typen yta är framför allt till för att underlätta navigeringen. Platser av typen punkt är till för affärer, restauranger m.m och syns inte i mobilkartan, men används vid sökning och informationen visas i mobilappen.

Information om platsen

Alla platser, oavsett yta eller punkt, ska ha så detaljerad information som möjligt. Namn, kategori(er) och fullständig adress.

En eller flera kategorier

En plats (place) kan ha flera kategorier. Den som läggs in först räknas som primär kategori. Den visas också med en mörkare blå färg den de andra kategorierna. Exempel på kategori för snabbmatställe (typen point):

  • Food and Drink (primär)
  • Fast Food (sekundär)

Minsta storlek för typen yta

Platser över 1600 m² (40 m x 40 m) syns på kartan. Area platser av typen Vatten blir blått och Skog/Parker blir gröna i mobilen. Övriga platser skapar en grå ruta. Därför bör vi inte lägga in för mycket småsaker. Namnge de platser ni lägger in. När man ritar in plats av typen area i WME kan det "snäppa" fast vid vägar som man kommer nära. Generellt bör platser ritas så enkelt som möjligt. De flesta byggnader kan representeras av en grundläggande rektangel. Försök inte exakt rita formen hos en byggnad, då mycket av detaljerna försvinner på klienten.


Specialfall

Bensinstationer (Gas Stations)

Bensinstationer är sökbara i mobilklienten genom eget menyalternativ. Det går också att lägga in priserna för de olika bränsletyperna. Landmärket ska innehålla hela stationsområdet.
Name: Namn, Ort (Ex. Statoil Storstad) Finns det fler stationer av samma märke i samma stad kan vi även lägga in platsen (Ex. Statoil Södermalm Storstad).
Adress: Hela postadressen (Ex. Storgatan 23, 123 45 Storstad).
Phone number: Telefonnumret inkl. landsnummer (Ex. +46 8 12 34 56).
Brand: Stationsmärke. Välj i listan.
Description: Övrig information. Behöver inte fyllas i. Sätt även korrekt City.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser i bostadsområden läggs inte in. Endast namngivna större parkeringar. (Översättning ej klar. Läs tills vidare på Places/Parking_lot)

Översikt av de olika kategorierna

De nya (maj 2014) har ej lagts in än. Läs mer på Places.

Tillbaka till Redigera kartan