The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Sweden/Redigera/Husnummer

From waze
Jump to: navigation, search

Denna sida är nu under granskning inför flytten till nya Wazeopedia. Gör inga ändringar innan du tagit upp ärendet på det Svenska forumet, https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1521

Översikt Husnummer

Waze har en egen databas med adresser som kallas "Husnummer". Adresserna används endast när man söker efter en specifik adress i Waze Map Editor eller mobilapparna. När den sökta adressen inte finns i den egna databasen använder Waze Google för att hitta en adress.

Husnummer på kartan justeras så noggrant som möjligt för att säkerställa att Waze guidar användaren till rätt adress. Därför är det viktigt att alla detaljer hur man lägger in husnummer uppmärksammas.

Nedan finns ett antal svenska tolkningar/förtydliganden, i övrigt hänvisar vi till den engelska originalet som väl beskriver hur funktionen skall användas.

Svenska tolkningar/förtydliganden

  • Alla husnummer längs gatan måste läggas in. Det räcker inte med att lägga in första och sista.
  • Inne i bostadsområden som är bommande eller skyltade med begränsad motortrafik/privat område m.m., skall inga vägsegment läggas in! Anslut istället adressens stoppunkt till närmast lämpliga körbara vägsegment eller infart.
  • Ligger adressen utanför det upplysta området kan du först lägga in adressen i det upplysta området för att sedan flytta den till rätt plats och sedan spara. Du kommer då att bli upplyst om att tvinga fram platsen vilket är OK.
  • Ligger adressen så pass långtifrån ett körbart vägsegment att du inte kan lägga in adressen. Se då till att Google Maps har en korrekt adress. Lägg inte in vägsegment i Waze för att lösa problemet!

Tillbaka till Redigera kartan