The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Sweden/Redigera/Landmarks

From waze
Jump to: navigation, search

Denna sida är nu under granskning inför flytten till nya Wazeopedia. Gör inga ändringar innan du tagit upp ärendet på det Svenska forumet, https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1521

I maj 2014 bytte Landmarks namn till Places. Platser kan vara av två olika typer:
- "Yta" (Area) vilket motsvarar den tidigare Landmark
- "Punkt" (point) POI:s (Point of interest).

Båda typerna är sökbara i mobilklienten, men det är endast typen yta som visas i kartan. Platser av typen yta är framför allt till för att underlätta den visuella navigeringen direkt i kartappen. Då vi inte har någon filterfunktion i appen för dessa i dagsläget skall platser av typen yta användas med försiktighet, följ rekommendationen på Places. Platser av typen punkt är till för affärer, restauranger m.m och syns inte i mobilkartan, men används vid sökning och informationen visas i mobilappen.

Information om platsen

Alla platser, oavsett yta eller punkt, ska ha så detaljerad information som möjligt. Namn, kategori(er) och fullständig adress.

En eller flera kategorier

En plats (place) kan ha flera kategorier. Den som läggs in först räknas som primär kategori. Den visas också med en mörkare blå färg den de andra kategorierna. Exempel på kategori för snabbmatställe (typen point):

  • Food and Drink (primär)
  • Fast Food (sekundär)

Minsta storlek för typen yta

Platser över 1600 m² (40 m x 40 m) syns på kartan. Area platser av typen Vatten blir blått och Skog/Parker blir gröna i mobilen. Övriga platser skapar en grå ruta. Därför bör vi inte lägga in för mycket småsaker. Namnge de platser ni lägger in. När man ritar in plats av typen area i WME kan det "snäppa" fast vid vägar som man kommer nära. Generellt bör platser ritas så enkelt som möjligt. De flesta byggnader kan representeras av en grundläggande rektangel. Försök inte exakt rita formen hos en byggnad, då mycket av detaljerna försvinner på klienten.

Specialfall

Bensinstationer (Gas Stations)

Bensinstationer är sökbara i mobilklienten genom eget menyalternativ. Det går också att lägga in priserna för de olika bränsletyperna. Landmärket ska innehålla hela stationsområdet.
Typ: Yta
Kategori: Bensinstation
Namn: Namn, Ort (Ex. Statoil Storstad) Finns det fler stationer av samma märke i samma stad kan vi även lägga in platsen (Ex. Statoil Södermalm Storstad).
Adress: Alla uppgifter!.
Telefonnummer: Telefonnumret inkl. landsnummer (Ex. +46 8 12 34 56).
Märke: Stationsmärke. Välj i listan.
Beskrivning: Övrig information. Behöver inte fyllas i.

Mackar för Fordonsgas

Mackar för fordonsgas var relativt få och låg ofta enskilt, t.ex. vid reningsverk, varför vi i ett tidigt skede la in dessa som egna sökbara mackar under kategorin "Bensinstation" för att lätt hitta dem. Detta var innan Waze införde möjligheten till att ange priser för olika bränsletyper. Detta ställde till det då endast 4 bränsletyper tilläts (så än idag). Vi röstade dock bort Fordonsgas som möjlighet för prisuppdatering då det är mer viktigt att hitta dem än att hitta den billigaste, det kan bli många onödiga mil.

Som alternativ har vi bett om att få en ny kategori "CNG/Fordonsgas" precis som vi har för "Laddplatser" men i dagsläget har vi inte det.

Därför fortsätter vi med att lägga in mackar för fordonsgas precis som förut enligt följande:
Typ: Område eller Punkt. Om gaspumpen ligger inne på en befintlig mack (t.ex. OKQ8 eller Statoil) är det OK med en punkt. Ligger gasmacken fristående, lägg in ett område
Kategori: Bensinstation
Namn: CNG [Stad/Ort/Område] beroende på om det finns fler stationer i staden/orten/området (Ex. "CNG Nässjö" eller "CNG Stockholm Haga Norra".
Adress: Alla uppgifter!.
Telefonnummer: Telefonnumret inkl. landsnummer (Ex. +46 8 12 34 56).
Märke: Stationsmärke. Välj i listan. Tänk på att det skall vara leverantören av gasen och inte mackens märke. T.ex. E.ON, ej OKQ8.
Beskrivning: Övrig information. Behöver inte fyllas i.

Laddplatser för elbilar och laddhybrider

För elbilar och laddhybrider har vi en egen kategori, använd den enligt följande mall:
Typ: Punkt
Kategori: Laddstation (vi kanske ändrar den till "Laddplats"
Namn: Laddplats - [Stad/Ort/Område] - [Samtliga typer av uttag] (Ex. "Laddplats - Borlänge - CHAdeMo, CCS"). Blir namnet för långt om många olika typer av uttag finns kan det vara OK att dela upp dem på flera platser
Adress: Alla uppgifter!.
Telefonnummer: Telefonnumret inkl. landsnummer (Ex. +46 8 12 34 56).
Beskrivning: Tillgängliga uttag: [Tillgängliga uttag av varje sort]. Ex. "Tillgängliga uttag: CHAdeMo: 1, CCS:1

Parkeringsplatser

Endast publika parkeringsplatser (med eller utan avgift) tillgängliga för alla skall läggas in i kartan. Dessa dyker upp som en P-ikon när du närmar dig ditt slutmål.
Typ: Yta
Namn: Ex. "Besöksparkering" "Pendelparkering"
Undantag är gatuparkering som skulle göra kartan allt för plottrig och oläsbar, dessa skall inte läggas in!

Mer om hur du hanterar parkeringsplatser kan du läsa om på Places/ParkingLot

Översikt av de olika kategorierna

Läs mer på Places.


Tillbaka till Redigera kartan