The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Sweden/Translate

From waze
Jump to: navigation, search

Denna sida är nu under granskning inför flytten till nya Wazeopedia. Gör inga ändringar innan du tagit upp ärendet på det Svenska forumet, https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=1521

Förkortningar och Akronymer i TTS
I Waze ska man använda förkortningar vid vissa tillfällen. T.ex. så skriver man inte ut Söder utan det räcker med att skriva bokstaven S så översätter TTS det till söder.

Ibland kan samma bokstavskombinationer användas i andra sammanhang t.ex. på länsvägar med nummer 500 och uppåt ska länsbokstaven föregå numret Ex. S 123. I ett sådant scenario kan en konflikt uppstå, TTS vet inte om det är en bokstav eller en förkortning.

När TTS inte ska läsa ut förkortningen ska enkelcitattecken användas Ex. 'S'

För att säkerställa funktionen och begränsa risken för framtida konflikter ska man alltid föra diskussion i forum innan man använder bokstavskombinationer som kan uppfattas som förkortningar men inte är det. Det gäller också införande av nya förkortningar.

Enkelcitattecken ska alltid användas när man vet att en bokstavskombination inte ska översättas Ex. ’N’


Driftsatta förkortningar i nuläget är
N Norr
S Söder
Ö Öster
V Väster
S:t Sankt
G:a Gamla
IP Idrottsplats
k:a kyrka
- Mot (Sedan april 2016 utläses "-" som "mot")
, Paus (även "/" och ":" kan användas)

För att rensa TTS cachen
I Menyn välj Navigate skriv sedan "cc@tts" (utan citattecken) i sök rutan och välj sök. Efter några sekunders sökande så kommer en ruta upp med texten "TTS cache has been cleared!".


Wiki Sweden/Redigera Förkortningar