The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Talk:Fotobokser/Kameraer

From waze
Jump to: navigation, search

< Norway


(utkast/forslag - 18.02.14 chrmeum)


Fotobokser

Fra mobilappen kan man melde inn fotobokser. Disse dukker opp i Waze map Editor (WME) som ubekreftede kameraer. Da er fargen på kameraet i WME brun.
Camera2false.png

Dersom den som redigerer finner et kamera som ikke er godkjent skal man undersøke om kameraet faktisk eksisterer der det er meldt inn. Hovedkilden her er å bruke Google Street View som er integrert i WME.
Når det er bekreftet at kameraet eksisterer må kjøreretning kontrolleres og eventuelt justeres. Kameraene i Waze er laget slik at kameraet skal stå der hvor fotoboksen er plassert, og så skal den røde prikken peke i trafikkretningen. Dette betyr at kameralinsen skal peke i fartsretningen slik at det ser ut som at det tar bilde bakfra. Dette er på grunn av at i utlandet er det normalt å ta bilde bakfra etter passering av fotoboks, i motsetning til i Norge hvor man tar bilde forfra.
Kamera Retning.png
Man må også legge inn fartsgrensen for strekningen og huke av for 'Approved'.
Approve Camera Dialogue.png
Når man da lagrer blir kameraet bekreftet og det skifter farge til grått.
Camera2true.png


Andre Kameraer

Det er foreløpig ikke lagt inn støtte for andre kameratyper enn fartskamera/fotoboks i Norge.

Se forøvrig internasjonal side om kameraer: Speed_camera