The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Talk:Kategorie dróg w Polsce

From waze
Jump to: navigation, search

Proponuję drogi ekspresowe zaliczać do kategorii "Freeways", ich standard jest o wiele bliższy autostradom niż zwykłym drogom krajowym. Przede wszystkim chodzi o bezkolizyjność, czyli właśnie to co się rozumie przez pojęcie "freeway".