The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Talk:Veityper

From waze
Jump to: navigation, search

Vallak - 3. april 2011 Jeg er uenig i at Veitypene ikke skal markeres med forbokstav. Er det noen gode grunner for å ikke benytte forbokstav på veitypene? Jeg kan til nød si meg enig i at Riksveiene skal være uten forbokstav, mens fylkesveien i det minste burde være med forbokstav.

Gregers - 4. august 2011 Helt enig i at fylkes- og riksveier skal ha med bokstaver. Statens kartverk gjør dette, så ser ingen grunn til å ikke følge dette. Var ingen reaksjon på diskusjonen her, så jeg tok meg friheten til å endre det. Er interessert i å høre argumenter for å ikke bruke bokstavene.

Lokalt veinavn Alternativt veinavn

Ser at man anbefaler Fv83. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv83 Hvambsida".

Men i den seinere tid er det kommet mulighet for alternativt veinavn.

Skal vi fremdeles legge begge navnene i samme felt?