The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Tidsbegrenset ferdsel

From waze
Jump to: navigation, search

< Norway

(under utarbeidelse - UTKAST)

Det finnes 2 måter å registrere begrensning på, enten ved å sette begrensningen på tillatte sving eller ved å sette begrensning på hele strekningen.


Når skal vi bruke Tidsbegrenset ferdsel?

  • Rush-tids begrensninger (f.eks. gjennomkjøring forbudt mellom 06 og 09 på ukedager)
  • Fergestrekninger (f.eks mellom siste og første avgang)
  • Vinterstengte veger (f.eks. fjelloverganger stengt fra nov-mars)
  • Ved anleggsarbeid over lengre tid


Når skal vi IKKE bruke Tidsbegrenset ferdsen?

  • For å skille mellom ulike kjøretøyer (f.eks. tillatt for buss og taxi). Denne funksjonaliteten er ikke satt I drift ennå.


Hvilken type begrensning skal brukes? I de fleste tilfeller holder det å sette begrensning på hele strekningen. Da er det viktig å være bevisst på om begrensningen skal gjelde begge regninger eller bare den ene.