The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Dịch Wazw (ngôn ngữ máy khách) sang ngôn ngữ của bạn

From waze
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Translate waze (client text) to your local language and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština 100% • ‎Deutsch 0% • ‎English 100% • ‎français 100% • ‎latviešu 100% • ‎Nederlands 0% • ‎português 43% • ‎Tiếng Việt 100%

Để thích ứng với sự phát triển của Waze và sự tăng trưởng số người dùng trên quốc tế, chúng tôi đã chuyển sang một công cụ gọi là Transifex trong đó cung cấp cách tính năng sử dụng tốt hơn cho các dịch giả.

Để tham gia nhóm biên dịch của chúng tôi và dịch Waze trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, hãy làm như sau:

1. Mở liên kết Transifex https://www.transifex.com/tour/formanager/ và đăng nhập (nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí). Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thông tin "Waze" của bạn như tên người dùng của bạn trên "Transifex".

2. Gửi yêu cầu tham gia nhóm bằng cách sử dụng liên kết sau:

3. Sau đó bạn sẽ được chấp thuận và có thể bắt đầu giúp chúng tôi dịch Waze trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn!

Hy vọng sớm được gặp bạn trong nhóm biên dịch Waze!