The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Translations:Benelux Places/35/nl

From waze
Jump to: navigation, search

Plaatsen zijn nuttige en/of interessante locaties, net als de "Points of Interest" die in andere GPS systemen gebruikt worden. Ze kunnen worden toegevoegd via de Waze client en via Waze Map Editor (WME). Hier kan je meer info vinden over hoe je een plaats kan toevoegen in WME. Een Plaats kan op twee manieren worden toegevoegd: Als Punt of als Gebied. Een Gebiedplaats is vanaf een bepaalde afmeting zichtbaar in de client. Een puntplaats is niet zichtbaar, maar naar beide types kan wel gezocht en genavigeerd worden. Daarnaast is er nog een derde soort Plaats: de ‘Woning’. Dit zijn privé-adressen die altijd als puntplaats worden toegevoegd.