To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Vejtyper (Denmark)

From waze
Jump to: navigation, search

Vejtypeoversigt

Her er samlet en liste med betydninger og hvor man bruger hvilke vejtyper. Det er vigtigt at vejene får den korrekte vejtype. Er du i tvivl, spørg i forum:Freeway = Motorvej

 • Motorveje
  • Motorveje i Danmark. Det anbefales at tegne de ensrettede veje så de følger trafikkens retning - A->B.
  • Vejene navngives efter vores alm. anbefalinger.
  • Der anvendes så få geo-noder som muligt.
  • Afgreninger til andre motorveje:
   • Det er vigtigt at vinkler overholdes, og man kan med fordel indsætte en "way-finder", uden navn, således at man guides med et "hold til højre/venstre", så der ikke er tvivl om man skal holde sig i den ene eller anden side.
  • Motorvej bør låses med et så højt level som muligt.

Major Highway = Hovedvej

 • Alle vores hovedvej med et 1 eller 2 cifret nummer.
  • Det er vigtigt at man holder vinkler korrekt, så man får en korrekt guide. Exit eller drej til højre.
  • Hovedveje bør låses med et så højt level som muligt.

Minor Highway = Landevej med nummer eller Ringvej

 • Vejnavn med 3 cifret nummer i parentes f.eks. "Bredsten Landevej (473)".
 • Ringvej, der er navngivet som sådan, f.eks. (O1), (O2), (O3)

Primary Street = Øvrige hovedfærdselsårer

 • Uden for byer
  • Forbindelsesveje som ikke allerede har en højere status
  • Veje, hvor den narturlige hastighed er højere end ~65-70 km/h (da der vil være veje, der kører ud til et slutpunkt ude ved en strand osv.)
 • I byer
  • De naturlige hovedfærdselsårer
 • Primærveje låses normalt ikke.

Street = Almindelig vej

 • Mindre veje, som ikke bør tilbydes som relevante routingmuligheder, med mindre "man skal/vil den vej"
 • Villaveje i byerne, der er relevante som start- eller slutdestination.
 • Streets låses normalt ikke.

Ramp = Til-/frakørselsrampe

 • Frakørselsramper/veje
 • Ramps kan ikke være navngivet to-vejs. Brug en anden type - fx. Primary Street. Eller lad den være uden navn.
 • Ramper løses normalt til højeste level.

Parkinglot Road

 • Bruges hvor man vil køre ind for at stoppe.
  • Tankstationer
  • Parkeringspladser
  • Forretningsområder/pladser - genbrugspladser
  • Boligområder hvor der er parkeringspladser ved siden af en Primary Street - eller højere (man vil skabe "kø" hvis man holder stille på en større vej).


Private Road

 • Hvor der udelukkende kører busser eller taxaer, så Waze ikke router gennem fx en busbane.
 • Indkørsler (længere end ~20m) og andre private veje, som man ikke må køre igennem.

Rundkørsel

 • "Højeste" vejtype fra de tilstødende veje anvendes i hele rundkørslen
 • Enkeltdelene af rundkørslen navngives ikke

Gangstier og gågader

 • Gangstier og områder, hvor man ikke må/kan køre skal ikke tegnes på kortet.
  • Er det absolut nødvendigt de pågældende stier eller gader tegnes på, må de ikke have forbindelse til det alm. vejnet.
  • Sørg også for, at hvor en vej krydser en gågade, at der ikke er forbindelse, men laves en bro - med en højere level. Sæt evt. gågader mv. til fx. -4.

Service roads

 • Bliver nedlagt, og alle eksisterende veje bliver konverteret til "street" af Waze, i fremtiden.


Railway

 • Bruges til at markere jernbaner.
 • Der skal ikke sættes bynavn på, og "vejnevnet" skal ente være jrenbanens navn, eller "Jernbane"
 • Segmenterne bør holdes under 10-15 km. Editoren bliver meget langsom hvis segmenter er alt for lange.
 • Jernbaner bør låses på til højeste level, og elevation sættes -5.
 • De må ikke have forbindelse til de almindelige veje.

Runways/Taxiways

 • Bruges i lufthavne hvor fly kører.
 • De må ikke have forbindelse til de almindelige veje.

Dirtroad

 • Jord eller Grusveje.