The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Vrstvy

From waze
Jump to: navigation, search
Wme layers expanded.png

Mapa v editore sa skladá z viacerých z vrstiev (priehľadných prekrytí):

 • Satelitná mapa - podkladová satelitná mapa (Google map)
 • Obce - priehľadná plocha ohraničujúca obce a mestá
 • Cesty - editovateľné segmenty ciest
 • GPS body - body zobrazujú GPS stopu všetkých jázd na ceste
 • Správcovia oblasti - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
 • Miesta - body a plochy miest
 • Akualizácie Miesta - zobrazenie s návrhmi na aktualizácie miest, súvisí s vrstvou miesta
 • Zlúčené križovatky - plochy rozsiahlych križovatiek
 • Fixné kamery
 • Mapové problémy
 • Hlásenia chýb
 • Editovateľné oblasti
 • Uzávierky ciest
 • Pripojení používatelia

Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko Vrstvy Layers.png, ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:

 • Zaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje Zobrazenú vrstvu.
 • Nezaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje skrytú vrstvu.

Pomocou ikony s modrou šípkou Reload-layers.png v pravom hornom rohu menu je možné znovu načítať všetky vrstvy (okrem satelitnej mapy, miest a GPS bodov). Tým je napríklad možné zobraziť posledné zmeny, ktoré urobil iný editor, pričom nedôjde k vymazaniu chatu.