The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Vytvorenie miesta v aplikácii

From waze
(Redirected from Vytvorenie Miesta (Places))
Jump to: navigation, search
Hlasenia.png

Waze od verzie 3.9 umožňuje vytvoriť Miesto (Place) priamo z prostredia aplikácie. Takto vytvorené miesto nie je zobrazované na mape v klientskej aplikácii, ale môže byť nájdené pomocou vyhľadávania a/alebo byť cieľovou destináciou pre navigáciu.

Pridanie nového miesta

Na pridanie nového miesta v aplikácii slúži tlačítko v menu Hlásenia (Report) s názvom Miesto (Place). Pre vytvorenie nového miesta je potrebné zadať minimálne:

 • Názov miesta - výstižné pomenovanie, gramaticky správne a s diakritikov. Viac o pomenovaní miesta.
 • Kategóriu - vyberte z ponuky podľa charakteru miesta. Viac o kategóriách.
 • Adresu - presná adresa je potrebná pre správnu navigáciu na miesto.

K vytvorenému miestu je možné pridať ďalšie, rozširujúce informácie.

Videonávod: Ako pridať miesto.

Keď so spustenou navigáciou dosiahnete vašu cieľovú destináciu, aplikácia vám automaticky ponúkne vytvorenie nového miesta s fotografiou. Toto je ďalší spôsob, ako pridať nové miesto.

Vytvorené miesto môže byť označené ako:

 • Súkromné (Private), detaily takéhoto miesta (okrem fotografie) sú neprístupné inému užívateľovi, len autorovi.
 • Verejné (Public), detailné informácie uvidia všetci užívatelia vždy keď cieľ ich cesty bude zhodný s takýmto miestom.

Doplnenie detailov

Užívateľ aplikácie môže doplniť detaily miest, ktoré sú v jeho blízkom okolí a ktoré už v systéme existujú. Cieľom tejto funkcie je umožniť užívateľom priraďovať k jednotlivým miestam fotografie a ďalšie detaily ako adresu, telefónne číslo, webstránku, otváracie hodiny, služby a kategórie tak, aby tieto informácie boli užitočné pre užívateľov, ktorí miesto vyhľadajú.

Upravovať lokáciu miesta ako aj jeho ostatné vlastnosti je možné v editore mapy. Viac o editácii miest na stránke Miesta (Places).

Pravidlá pre vytváranie fotografií Miesta (Place)

Tieto pravidlá slúžia jednak pre užívateľov aplikácie pri vytváraní dobrej fotografie miesta, ako aj pre editorov pri schvaľovaní ktoré obrázky miest do mapy patria alebo nepatria.

Fotografie majú:
 • zobrazovať exteriér miesta a to v takej forme v akej by ho užívateľ očakával pri príjazde k danému miestu
 • zobrazovať jasný obraz miesta, nie cez špinavé (zablatené, zarosené, zasnežené) okno auta,
 • zobrazovať nerozmazaný obraz pohybom idúceho auta, vlaku
 • správne zarovnané zobrazenie
 • pomôcť identifikovať miesto od okolia
Fotky môžu zobrazovať, ale nesmú byť týmto limitované:
 • dvere obchodu
 • priečelie miesta s označením, značkou, logom
 • presvetlené zobrazenia
 • večerné alebo nočné zobrazenia, tak aby obraz bol zreteľný a pomohol vodičovi identifikovať miesto
Fotky nemôžu zobrazovať:
 • rozoznateľné tváre osôb - takáto fotka musí byť odmietnutá
 • čitatelné ŠPZ-ky aut - takáto fotka musí byť odmietnutá
 • niečo, čo umožní identifikovať osobu na určitom mieste
 • akýkoľvek vulgárny alebo pornografický obsah, nahotu, sexualitu alebo ich napodobenie
Časté chyby pri fotení:
 • obrátené fotky, alebo fotky dole hlavou (nemusí to byť problém používateľa ale aplikácie samotnej. Aktuálne s týmito nevieme nič spraviť, no Waze prisľúbilo pridať možnosť editovať fotky v map editore)
 • fotky, ktoré nesúvisia s miestom, ku ktorému sú priradené alebo to miesto dobre nezachytávajú (polovica fotky je palubná doska a A-stpik auta, fotky interiéru, a pod.)
 • duplicitne vytvorené miesta, ktoré už v mape máme
 • snaha o prepísanie existujuceho miesta iným, menej doležitým (napr. nahradenie obchodného domu nejakým vietnamským fastfoodom)
 • nesprávne zadané súkromné miesta (namiesto private/residence zadané other, dessert a pod.)
 • nekvalitné, rozmazané fotky
 • fotky z balkónov a okien výškových budov
 • nové miesta typu other, ktoré akože majú reprezentovať ulicu
 • fotky cesty alebo diaľničnej mimoúrovňovej križovatky

Miesta s takýmito chybami budú zamietnuté editorom mapy a následne sa nedostanú do mapy.

Vytvárajte fotografie zodpovedne! Po viacnásobnom zamietnutí vašej požiadavky môže byť funkcia pridávania miest v aplikácii zablokovaná.
Príklady fotografií:
Správne Nesprávne
Good_place_photo_1.jpg Bad_place_photo_1.jpg
Good_place_photo_2.jpg Bad_place_photo_2.jpg
Good_place_photo_3.jpg Bad_place_photo_3.jpg
Good_place_photo_4.jpg Bad_place_photo_4.jpg
Good_place_photo_5.jpg Bad_place_photo_5.jpg

Pozri tiež