The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

WME Speedhelper

From waze
Jump to: navigation, search

Skript šetrí prácu pri zadávaní najvyššej dovolenej rýchlosti cestným segmentom.

Práca so skriptom:

  • Vyberte jeden alebo viac cestných segmentov rovnakého typu.
  • Kliknite na symbol rýchlosti.
  • Textové polia s rýchlosťou budú vyplnené hodnotou podľa zvoleného symbolu.
WME Speedhelper SK.png

Symboly s rýchlosťami boli vybrané s ohľadom na najčastejšie sa vyskytujúce rychlostné obmedzenia na Slovensku.

Pozri tiež

Skripty