The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

WME Speeds

From waze
Jump to: navigation, search

Skript zvýrazňuje segmenty podľa nastavenej rýchlosti. Pre každých 10 km/h je nastavená iná farba:

 • 0 - 10 km/h
 • 11 - 20 km/h
 • 21 - 30 km/h
 • 31 - 40 km/h
 • 41 - 50 km/h
 • 51 - 60 km/h
 • 61 - 70 km/h
 • 71 - 80 km/h
 • 81 - 90 km/h
 • 91 - 100 km/h
 • 101 - 110 km/h
 • 111 - 120 km/h
 • 121 - 130 km/h
 • 131 - 160 km/h

Skript umožňuje pomocou zaškrtávacích prepínačov v ľavom menu zvýrazňovať cesty v závislosti od priradenej rýchlosti:

 • Zvýrazniť iba segmenty bez rýchlosti červená
 • Zvýrazniť nezjazdné segmenty s rýchlosťami ružová
 • Spriehľadniť farby rýchlostí
 • Zvýrazniť nepotvrdené rýchlosti na segmentoch (v SK zatiaľ neaktívne)

Čiarkované segmenty

Čiarkovaný segment znamená, že na segmente nie sú pre oba smery nastavené rovnaké rýchlostné limity.

 • Čiarkovaný ružový       - rýchlosť je nastavená iba pre jeden smer.
 • Čiarkovaný s farbou rýchlosti - je nastavená rôzna rýchlosť pre smer A > B a B > A; farba je odvodená od nižšej rýchlosti.
Zobrazenie WME s použitím WME Speeds

Skript je dostupný na GreasyFork

Pozri tiež