The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Wzorce nazywania dróg

From waze
Jump to: navigation, search
Country: Poland

Ogólne wzorce nazywania polskich dróg w Waze.

Jest to obecnie zalążek artykułu, który zawiera niepotwierdzone lub niepełne informacje dyskutowane aktualnie na forum.


Intencją niniejszego zestawu wzorców jest jednoznaczne wskazanie, które pola określające nazwę drogi należy wypełnić w edytorze (WME) aby poprawnie nazywać drogi w Polsce.

W zależności od typu drogi mogą istnieć pewne odstępstwa od przedstawionych tu wzorców (wszelkie wątpliwości rozwiać powinien artykuł Drogi). Przedstawione wzorce stanowią jednak bazę, od której wszelkie odstępstwa należy traktować raczej jako wyjątek, niż regułę.


Ogólne wytyczne

Każda droga na terenie Polski powinna mieć ustawione:

Państwo: Polska
Województwo: <nazwa województwa>

Poza miejscowością

64px-Znak_E-18a.svg.png

Droga nie ma numeru

Ulica: brak
Miasto: brak
Województwo: <nazwa województwa>

Droga ma numer

Ulica: <nr-drogi>
Miasto: brak
Województwo: <nazwa województwa>

W miejscowości

64px-Znak_E-17a.svg.png

Droga nie ma numeru ani nazwy

Ulica: brak
Miasto: <nazwa-miejscowości>
Województwo: <nazwa województwa>

Aby nadać numery domom używamy miejsc.

Droga ma tylko nazwę

Ulica: <nazwa-ulicy>
Miasto: <nazwa-miejscowości>
Województwo: <nazwa-województwa>

Droga ma tylko numer

Ulica: <nr-drogi>
Miasto: <nazwa-miejscowości>
Województwo: <nazwa-województwa>

Aby nadać numery domom używamy miejsc.

Droga ma numer i nazwę

Ulica: <nazwa-ulicy>
Miasto: <nazwa-miejscowości>
Województwo: <nazwa-województwa>
Ulica alt.: <nr-drogi>
Miasto alt.: brak

Przypadki specjalne

Droga ma więcej niż jeden numer

Dla każdego kolejnego numeru drogi dodajemy:

Ulica alt.: <nr-drogi>
Miasto alt.: brak

Staramy się dodawać numery w porządku rosnącym.

W przypadku gdy numer drogi występuje w kilku kategoriach, używamy tylko numeru drogi w najwyższej kategorii (np. na drodze wspólnej dla dróg A2, S2 i DK 2 używany tylko numeru A2).

Numery domów na drogach bez nazwy

Aby nadać numery domom w pobliżu drogi, która nie ma nazwy, aktualnie NIE wykorzystujemy typowego mechanizmu edytora do nadawania numerów domów.

Wykorzystujemy wówczas mechanizm miejsc Waze - Miejsce (Punkt) - dodając każdy budynek jako osobne miejsce (zwykle typu Residential: Private).

Następujące pola adresu miejsca powinny być w takim przypadku wypełnione:

Ulica: brak
Miasto: <nazwa-miejscowości>
Nr domu: <nr-domu>

Przykład: permalink

Oznaczenia

<nr-drogi>

Numer drogi (Ax - nr autostrady, Sxx - nr drogi ekspresowej, xx - nr drogi krajowej lub xxx - nr drogi wojewódzkiej).

<nr-domu>

Numer domu.

<nazwa-miejscowości>

Nazwa miejscowości.

<nazwa-ulicy>

Nazwa ulicy (zobacz też: Jak nazywać ulice).