The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Zaužívané skratky

From waze
Jump to: navigation, search

Zoznam skratiek:

 • OVP - Odbočte VPravo
 • OVL - Odbočte VĽavo
 • DSVP - Držte Sa VPravo
 • DSVL - Držte Sa VĽavo
 • PPZ - Použite Pravý Zjazd
 • PLZ - Použite Ľavý Zjazd
 • OSDP - Otočte sa Do Protismeru
 • ČS - Čerpacia Stanica, benzínka
 • PLR - Cesta na parkovisku - (Parking Lot Road)
 • Fw, FW, FWY - Diaľnica, rýchlostná cesta (FreeWay)
 • Hw, HW, HWY - Cesta vyššej kategórie (HighWay)
 • ZDZ - Zvislé Dopravné Značenie
 • VDZ - Vodorovné Dopravné Značenie
 • MÚK - Mimoúrovňová Križovatka
 • KO - Kruhový objazd
 • UR - Užívateľské hlásenia chýb (tiež Update Request, alebo User Report)
 • MP - Mapové problémy (Map Problem)
 • WME - Waze Map Editor
 • LM - Live Map
 • FTW - Feed The Waze - dopĺňanie údajov mapy
 • WS - WazeStats (www.wazestats.com) štatistika prihlásených užívateľov
 • WSS - Waze Service Status
 • WSP - Waze Status Page
 • GSV / SV - Google StreetView
 • EA - Editovateľná oblasť (Editable Area)
 • AM - Správca oblasti (Area Manager)
 • LC - skupina skúsených editorov na úrovni krajiny (Local Champs)
 • GC - skupina skúsených editorov na medzinárodnej úrovni (Global Champs)
 • CM - Manažér na úrovni krajiny (Country Manager)
 • HN, HNs - Čísla domov (House numbers)
 • DACH - Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko (Deutschland, Austria, Schweiz)
 • NA - Severná Amerika - (North America = USA+Kanada)
 • IL - Izrael
 • INTL / ROTW - medzinárodný / zvyšok sveta (International / Rest Of The World)
 • ETA - Predpokladaný čas príchodu (Estimated Time of Arrival)
 • ASR - Automatické rozpoznávanie reči (Automated Speech Recognition)
 • TTS - Hlasové navigačné inštrukcie (Text To Speech)
 • POI - Bod záujmu (Point Of Interest)
 • PUR - Miesto so žiadosťou o potvrdenie (Place Update Requests)
 • MPR - Najvyššia dovolená rýchlosť - (maximálna povolená rýchlosť)