The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Zmeny v doprave

From waze
Jump to: navigation, search
This information is obsolete and the active links to this page have been reviewed for disconnection or replacement. More current alternate information is likely available and should be followed rather than this information.

Nasledujúca tabuľka obsahuje pripravované zmeny v doprave a ich stav na mapách Waze.

Bratislava

Dočasné dopravné obmedzenia

Ulica Zmena Platné od Platné do Stav v Cartouche
Odbojárov Kvôli rekonštrukčným prácam na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, je úplne uzatvorená ulica Odbojárov, v dĺžke 100 m, po vyústenie do križovatky s Trnavskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzková trasa je vedená po miestnych komunikáciách. 11.5.2009 28.2.2011 Cesta neprejazdná

Nové jednosmerky v Starom Meste

Pomocná mapa z SME.sk zobrazujúca nové jednosmerky platné od 30.4.2010: SME mapa

Ulica Zmena Platné od Stav
Bartoňova jednosmerná od Tvarožkovej po Partizánsku 30.4.2010 Upravené
Bradlianska jednosmerná od Hlavatého po Zrínskeho a od Palisád po Hlavatého 30.4.2010 Upravené
Broskyňová jednosmerná od Mudroňovej po Myjavskú 30.4.2010 Upravené
Čelakovského jednosmerná od Mudroňovej po Tvarožkovu 30.4.2010 Upravené
Dankovského jednosmerná od Koreničovej po Tvarožkovu 30.4.2010 Upravené
Fándlyho jednosmerná od Partizánskej po Myjavskú 30.4.2010 Upravené
Galandova jednosmerná od Godrovej po Timravinu 30.4.2010 Upravené
Godrova jednosmerná od Palisád po Galandovu a od Timravinej po Porubského 30.4.2010 Upravené
Hlavatého jednosmerná od Bradlianskej po Partizánsku 30.4.2010 Upravené
Javorinská jednosmerná od Hummelovej po Mudroňovu 30.4.2010 Upravené
Koreničova jednosmerná od Krátkej po Dankovského 30.4.2010 Upravené
Krátka jednosmerná od Streleckej po Koreničovu 30.4.2010 Upravené
Mošovského jednosmerná od Krmanovej po Fándlyho 30.4.2010 Upravené
Myjavská jednosmerná od Broskyňovej po Mudroňovu 30.4.2010 Upravené
Partizánska jednosmerná od Hlavatého po Palisády 30.4.2010 Upravené
Smetanova jednosmerná od Tvarožkovej po Mudroňovu 30.4.2010 Upravené
Strelecká jednosmerná od Palisád po Krátku 30.4.2010 Upravené
Vlčkova jednosmerná od Mišíkovej po Podtatranského a od Lermontovovej po Kuzmányho 30.4.2010 Upravené
Zrínskeho jednosmerná od Bradlianskej po Šulekovu 30.4.2010 Upravené

Banská Bystrica

Dočasné dopravné obmedzenia

Ulica Zmena Platné od Platné do Stav v Cartouche
--- Kvôli stavebným prácam je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh mestského obchvatu na výjazde z Banskej Bystrice, v smere do Ružomberka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky 19.12.2009 30.11.2010 Nedostatočný stav mapy
Ľ. Ondrejova Kvôli prekládke kanalizácie a výstavbe severného obchvatu je uzatvorená ulica Ľ. Ondejova v Banskej Bystrici, v križovatke Kostiviarska a od križovatky s ul. Medený Hámor, v smere na Karlovo. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách. 11/2009 07/2010 Nedostatočný stav mapy

Celé Slovensko

Nové cesty

Popis Otvorené od Stav v Cartouche Viac info
Úsek diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer (Považská Bystrica) 30.05.2010 Iba smer Žilina Video1 Video2
Úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ. 07.06.2010 Nevyvalcované NDS
Úsek diaľnice D1 Jablonov – Studenec 07.06.2010 Nevyvalcované NDS
Úsek diaľnice D1 Studenec – Beharovce 07.06.2010 Nevyvalcované NDS