To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Ändringshistorik för Blackberry-appen

From waze
Jump to: navigation, search

2.0.1.3

  • Standardupplösning för kameran har satts till minsta möjliga antalet pixlar (minskar storleken på bilagan)
  • Lade till möjligheten att spela in nya vägar

2.0.1.2

  • Lade till möjligheten att lägga till ett foto till en rapport (OS 5 och senare)
  • Lade till support för poänglista (OS 5 och senare)

2.0.1.0

  • Waze-grupper lades till

1.9

  • Buggfixar
  • Lade till stöd för flera språk

1.8.9.1

Lade till:

  • Alternativa rutter
  • Ny navigationslist