Видове пътища

From waze
Jump to: navigation, search
Статията е в процес на разработка

Видове пътища

Видът на пътищата в Waze трябва да се определя в зависимост от тяхното физическо състояние и употреба. Правилното означаване на пътищата има два важни аспекта:

При преглеждане на картата, "по-големите" пътища се виждат, когато картата е умалена. Ако пътищата не са подходящо означени, умалената карта може да бъде много объркваща.
Когато се планира маршрут, по-големите пътища получават приоритет пред по-малките.
Пътища в Waze Пътища в България*
Freeway Автомагистрали

Републикански пътища за движения на моторни превозни средства с високи скорости. Притежават самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране; с ограничен достъп; не се прекъсват от кръстовища със светофари; пресичане с други пътища, улици, жп и трамвайни линии само на различни нива чрез пътни възли; В България имат означения А1, А2, А3, А4, А5 и т.н.

Major Highway* Голямо шосе

Голям (републикански) път с една или повече ленти във всяка посока; с частично ограничен достъп; пресичането с други пътища е чрез кръстовища или чрез пътни възли; достъп до крайпътните услуги е с локални платна; скоростта е по-ниска от тази по магистралите. В България отговарят на републикански пътища I клас (номерирани от I-1 до I-9) и "скоростни пътища".

Minor Highway* Малко шосе

Малък (републикански) път, само с кръстовища. Обикновено има по една лента във всяка посока, със или без разделителна ивица. Варират от големи шосета с няколко ленти, с кръстовища със светофари и по-високи скорости, до малки градски шосета със стоп знаци. В България отговарят на републикански пътища II клас (номерирани от II-11 до II-99), както и републикански пътища III клас(номерирани от III-101 до III-999 и от III-1001 до III-9999). При преминаване през населени места си запазват вида.

Primary Street* Главна улица

Важни улици в града и неговите райони, както и някои републикански пътища III клас. Улици от този вид не трябва да бъдат тупикови.

Streets Улици

Малки еднопосочни или двупосочни пътища в населените места, с кръстовища. Също така некласифицирани извънградски пътища със слабо движение.

Dirt Roads / 4х4 Черни пътища

Неасфалтирани пътища, които не се използват в масовия трафик (напр.: улици до подслони, хижи, плажове и т.н.) и полски пътища, ползвани предимно от селскостопански машини.

Parking Lot Road Паркинг пътища

За движение в големи паркинги, търговски обекти и др. Не се ползват при изчисляване на маршрути, освен ако не са в началото или в края на маршрута.

Ramps Рампи

Рампите служат за свързване на шосета на различни нива, за влизане във и излизане от автомагистралите.

Private Roads Частни пътища

Пътища, по които може да се шофира, но има юридически (или физически) ограничения за преминаване. Не се използват при изчисляване на маршрути, освен ако не са в края или началото на маршрута.

Walking Trails Пътеки

Пътища, които са проходими само пеша, с велосипед или на кон.

Pedestrian Boardwalk Пешеходна улица

Пешеходни улици.

* Възможни са изключения в зависимост от обстоятелствата.

Пътища с разделителна ивица

Когато преглеждате, дали трябва да се раздвои някое шосе, имайте предвид следните неща:

 1. Ако пътят работи, без да предизвиква доклади за проблеми, размислете дали да го променяте.
 2. След като се запознаете с критериите за раздвояване или не на пътища, ако не сте сигурни, публикувайте "постоянна връзка" към пътя във форума, за да получите отзиви от други редактори.
 3. Опитайте се да избягвате превключването между раздвоен и единичен път. Например, ако по-голямата част от пътя категорично е раздвоена и само части от него биха могли да бъдат единични, размислете да го оставите раздвоен. Същото важи и в обратния случай.

Формални насоки:

Кога да се раздвоява
 1. Разделителната ивица е с ширина > 5m.
 2. Вижда се празно пространство между GPS следите за двете посоки
 3. По разделителната ивица не може да се шофира (има бетонна, пешеходна или друга мантинела), и много леви завои са физически невъзможни заради нея.

Запомнете, че раздвояването и обединяването водят до различни проблеми за решаване. Всяка ситуация е различна и някои проблеми могат да се решат по-добре по единия или по другия начин. Преценете всеки аспект на движението, и внимателно огледайте всяко кръстовище преди да раздвоите или обедините. Независимо какво правите запомнете, че може да създадете повече проблеми, отколкото да решите и може да се наложи да върнете предишното положение.

Име на път, пресичащ раздвоен път

Ако един път пресича раздвоен път, оставете сегмента между двете еднопосочни платна на раздвоения път без име. В противен случай имената на пътищата ще бъдат неправилни в указанията за завиване. Пример Ако е необходимо да се предотврати обратен завой, решението е свързващият сегмент да се направи по-къс от 15 метра. (Вж. Забраняване на обратни завои)

Рампи (към/от магистралите/двойните шосета)

За най-добра навигация и гласови инструкции, рампите водещи:

навън от магистралата или от двойното шосе, трябва да бъдат поставяни:

 • където лентата започва да се разклонява
 • където е поставена указателната табела за магистралното отклонение

навътре към магистралата/двойното шосе, трябва да бъдат поставяни:

 • където рампата първо се допира до пътя

Отбивки край автомагистрали

 • Отбивките трябва да се показват, само когато са значително отдалечени от главния път
 • Пътят трябва да е "Parking Lot Road"
 • Пътят не трябва да има населеното място, а името му трябва да е "[P]".
 • Не е нужно да се поставя маркировка като ориентир.

Примери (*използвани са английски примери)

Този пример показва значително разстояние между главния път и отбивката.

Good Layby 1.jpg


В този пример е показано минималното допустимо разстояние, при което трябва да се отбелязва отбивката.

Good Layby 2.jpg


В този пример няма необходимото разстояние, за да се начертае отбивка.

Bad Layby 1.jpg

Вижте също

Външни препратки

Kарти
Други