Ръководство за кръстовища

From waze
Jump to: navigation, search
Статията е в процес на разработка

Простото е по-добро

Когато се представят кръстовища, понякога трябва да балансирате между физическия и логическия свят. Основната цел е да се представят нещата възможно най-просто и да се усложнят, само ако трябва да се реши някакъв проблем.

Основи

Какво е кръстовище

Кръстовището се състои от три неща:

 1. Поне два пътя
 2. Една или повече точки, в които пътищата се срещат
 3. Разрешени или забранени завои в тези точки.

Разклоняващи се пътища

Да започнем с най-простия случай, при който един път се разклонява от друг. В повечето случаи те ще се срещат под ъгъл 90 градуса. Това е най-простата ситуация, тъй като физическото и логическото представяне на пътищата съвпадат доста добре.

Jct 3 90 ex.png Jct 3 90.png

Но вероятно ще попаднете на пътища, които се срещат под необичайни ъгли. Дори и в градските райони, със строга пътна мрежа, ще попаднете на пътища, които са съществували преди изграждането на основната пътна мрежа и пресичат улиците под необичайни ъгли. Първоначалното желание ще бъде да представите кръстовището като във физическия свят - две линии пресичащи се под някакъв ъгъл.

Jct 3 45 ex1.png Jct 3 45.png

Но този метод създава някои проблеми. В зависимост от ъглите, клиентската програма съобщава инструкцията "Дръжте вдясно" (Keep right), вместо по-подходящата "Завийте надясно" (Turn right). В някои случаи ъгълът дори може да е такъв, че дори да не се съобщи никаква инструкция.

За да се премахне това несъответствие трябва да подходим към кръстовището от логическа гледна точка. След като искаме да получим инструкциите "Завийте наляво" (Turn left) и "Завийте надясно" (Turn right) трябва да подходим като към 90-градусово кръстовище. Но как да направим това, след като пътищата не се срещат под 90 градуса? Необходимо е да добавим няколко точки, с които да накараме пътя да се разклонява от основния път под приблизително 90 градуса, след което плавно да извием пътя, за да съответства на истинския ъгъл.

Jct 3 45 curve.png

Сега имаме кръстовище, което работи като основно 90-градусово кръстовище, но съвпада с действителността. Ето един пример:

Jct 3 45 ex.png

Рампата към магистрала е друг добър пример, където допълнителните точки могат да помогнат. Особено след като много рампи се отделят под много малък ъгъл от пътя.


Jct ramp no geo ex.png Jct ramp no geo.png

Неудобството в този случай е трудното забелязване и натискане на стрелката в редактора.

Jct ramp no geo arrow.png

Може да добавим една точка, с която да направим ъгъла при разклонението около 20 или 30 градуса...

Jct ramp w geo.png

...сега стрелките се виждат добре и са достъпни. Също така можете да натиснете "s" в редактора, за да разперите стрелките на кръстовището. (Вж. Клавишни комбинации).


Jct ramp w geo ex.png Jct ramp w geo.png

Пресичащи се пътища

По подобен начин можем да подходим и към 4-клонно кръстовище. Отново най-често срещаните кръстовища са тези от 90 градуса.


Jct 4 90 ex.png Jct 4 90.png

Но ако имаме някаква необичайна улица, която върви под необичаен ъгъл, отново ще искаме да избегнем необичайните ъгли на кръстовището...


Jct 4 45 ex1.png Jct 4 45.png


... и отново ще използваме точки, за да превърнем кръстовището в 90-градусово. Можете да увеличите картата възможно най-много и да добавите по една точка от всяка страна. Така ще се получи прав ъгъл, но той ще бъде почти незабележим за потребителите и ще наподобява действителността.

Jct 4 45 curve.png

Горното изображение се вижда тогава, когато картата се увеличи възможно най-много. Намалено, кръстовището трябва да прилича на по-горното кръстовище, без допълнителните точки.

И ето един пример от действителността, в мащаб, при който се виждат допълнителните геометричните промени.


Jct 4 45 ex.png

Изместени пътища

Понякога ще попаднете на пресичащи се пътища, които не съвпадат едни с други.

Jct 4 offset.png

В тази ситуация трябва да преценим няколко неща.

 1. Пътищата наистина ли са на една линия в действителността? Ако това е така, трябва да променим кръстовището да бъде обикновено 4-клонно.
 2. Пътищата ПОЧТИ ли са на една линия в действителността? Ако бихте инструктирали някого и му кажете да върви направо, без да свие леко или да кривне, тогава трябва да направим 4-клонно кръстовище. В такъв случай "истината е по средата" и не трябва да следваме осовата линия на пътищата. Ъглите в следващия пример са преувеличени, за да покажем как може да постигнем 90-градусово кръстовище, което да скосим към осовите линии на пътищата. В практиката това може да стане по-постепенно и/или при голямо увеличение.
  Jct 4 offset align.png Jct 4 offset align ex.png
 3. И последно, има ли наистина разлика между пътищата? Налага ли се да се кажете "завий наляво и после незабавно надясно"? Ако е така, ще искаме да оставим кръстовището, така че двата пътя да не съвпадат.


Jct 4 offset ex.png
GPS-ите в потребителските уреди могат да са много неточни и да покажат, че шофьорът е пропуснал късия сегмент. Това ще предизвика автоматично грешки в картата и възможно преизчисляване на маршрута в клиентската програма. Ето защо ние искаме да избягваме много късите сегменти на пътищата и може да се окаже разумно да изместим пътищата допълнително, колкото позволява ситуацията (например по едната страна на жилищните улици). Това ще увеличи дължината на късия сегмент между изместените улици.
Jct 4 offset sep ex.png

Контролиране на инструкциите за завиване

Преди да продължите уверете се, че знаете как работят ограниченията при завиване (turn restrictions) в "Редактора на картата". Ако завоите не са правилно разрешени или забранени, никога няма да получите инструкциите, които искате.

В раздела "Основи" по-горе беше показано как се предизвиква инструкцията "Завийте наляво/надясно" (Turn left/right), вместо инструкцията "Дръжте вдясно/вляво" (Keep right/left).

Подробности за механизма на действие можете да намерите в "Как Waze определя различните маневри" (How Waze determines turn / keep / exit maneuvers). Това тук е кратко обобщение.

Геометрия

Сложността на алгоритмите може да бъде преодоляна до известна степен, ако се опитаме да подходим към кръстовищата логически, както направихме в предходните примери. Ако всички кръстовища, които редактирате, приличат на няколко основни форми, ще бъде много по-лесно да се определи поведението на дадено кръстовище.

 • Приблизително 90 градуса на ъгъла на завоя = Завийте (Turn)
 • Между 20 и 30 градуса на ъгъла на завоя = Дръжте (Keep) (или Излезте (Exit) при рампите)
 • Приблизително 0 градуса на ъгъла на завоя = без навигационна инструкция

Тази информация ни помага да контролираме поведението на кръстовището като променяме, в повечето случаи, само една точка. Това често е полезно при Връзките на едно ниво, където веднъж се предпочита "Дръжте вдясно/вляво" (Keep right/left), а друг път "Завийте наляво/надясно" (Turn left/right) е по-подходящо.

Ако зададем ъгъла на заминаване между 20 и 30 градуса, ще получим инструкцията "Дръжте вдясно" за еднопосочното разклонение:

Jct at grade keep.png

Ако преместим една точка, така че да създадем ъгъл приблизително ъгъл от 90 градуса, ще получим инструкцията "Завийте надясно" (Turn right).

Jct at grade turn.png

Подобни са правилата в края на сегмента. Ако имаме ъгъл от 20 до 30 градуса, като горепоказания, няма да има инструкция за завиване, тъй като движението се извършва плавно към посрещащата улица. Ако направим ъгъла в края на сегмента близо до 90 градуса, тогава шофьорът ще получи инструкция за завой надясно.

Улици

Т-образни кръстовища

Улиците понякога се пресичат под много остри ъгли и трябва внимателно да преценяваме как да бъдат начертани, за да предоставят полезни инструкции. Според това "Как Waze определя различните маневри" (How Waze determines turn / keep / exit maneuvers), имената на сегментите и геометрията е много важна за инструкциите.

В примера по-долу, многолентовата улица представлява "Главна улица" (Main Street) и има две различни имена, съответно на изток и на запад от разклонението.

Jct Y ex aerial.png

Нормално е човек да представи ситуацията по следния начин, но ще създаде голям проблем.

Jct Y ex map bad.png

Тъй като главната улица и нейното продължение, като обикновена улица, имат едно и също име, маршрутната машина автоматично ще прецени, че трябва да се върви "направо". Ако двата сегмента на улицата са показани в една линия, както изглеждат отвисоко, допълнително ще се подсили представата, че става въпрос за движение направо.

За шофьор на пътя, "направо" би означавало движение по многолентовия път. Ето защо, за да накараме маршрутната машина да възприеме по друг начин "разклонението", трябва целенасочено да променим геометрията на пресичащите се сегменти. Накрая трябва да се получи нещо такова:

Jct Y ex map.png

Сега вече геометричното определение за "направо" е движението по многолентовата улица. По показания начин маршрутната машина ще разпознае, че е необходим завой, ако трябва да се продължи по същата улица. Точно това очаква да чуе шофьорът в действителност.

Пътища без изход

Пътищата, които имат само един вход и изход са предизвикателство за маршрутния сървър, въпреки че изглеждат прости от човешка гледна точка.

Задънени улици

Задънените/глухите/слепите улици са пътища, които не продължават или нямат връзка с други пътни сегменти.

Направете така, че последният сегмент на задънената улица да завършва с точка за кръстовище (малка синя точка, а не обикновена геометрична точка). Това е необходимо за правилно насочване навън от сегмента.

Jct dead end.png

Забележка: Моля уверете се, че в крайната точка на задънената улица стрелката за обратен завой е ЧЕРВЕНА, без въпросителен знак.

Задаването на зелена стрелка или на "мек" обратен завой, може да доведе до объркване на маршрутизиращия механизъм и шофьорите да бъдат насочвани ненужно до края на улицата, за да обърнат обратно.

В следващите примери, правилен е само номер 2:

Wazeuturn.jpg

Моля не забравяйте, че задънената улица трябва да бъде двупосочна.

Обръщало

В почти всички случаи обръщалото трябва да се представя като задънена улица, т.е. последната точка да е точка за кръстовище, поставена в центъра на обръщалото. Можете да разберете дали това е направено, ако виждате синя точка в края на сегмента (когато той не е избран или не е редактиран).

Jct cul-de-sac ex.png

Това обръщало е направено добре. Малкият остров в средата му е пренебрегнат, тъй като не поражда в шофьора недоумение накъде да шофира, след като стигне до него.

Jct cul-de-sac island ex.png

Все пак, ако обръщалото е доста голямо, с голям остров в средата, би било по-добре да се се създаде зацикляне. Това трябва да става, само ако се повяват проблеми от рода на "Липсващ път". Запомнете, че ако се съмнявате дали островът е голям или малък - не се занимавайте.

Зацикляне

Зациклянето е път, в които се влиза и без да се обръща се стига до първоначалната позиция.

Важно правило в "Картовия редактор" е: един сегмент не трябва да започва и да завършва в една и съща точка.

Ако това не се се спазва, маршрутния сървър няма да може да предостави маршрут към и от зациклянето.

В повечето случаи към зациклянето ще има свързан и друг път, който ще нарушава цикъла, и проблемът ще бъде решен. В някои случаи може да няма прекъсване на цикъла, а пътят ще се представлява от един цял сегмент. За да се реши правилно ситуацията, трябва да се добави едно несъществуващо кръстовище към сегмента. Точното място не е важно, но повечето хора го слагат по средата на сегмента, и/или противоположно на действителното кръстовище.

Jct loop bulb.png Jct loop square.png

Кръгово кръстовище

Jct roundabout.png

Моля вижте Roundabout за този специален вид кръстовище.

Връзки в кръстовището

Уверете се, че не ги бъркате с рампите! И внимавайте за завоите, които трябва да бъдат забранени. За подробности вижте Кръстовище на едно ниво.

Рампи

Рампите имат много специална роля в Waze. Те са предназначени да свързват Minor Highways, Major Highways и Freeways с пътища на други нива.

Кога да използваме рампи

Трябва да са изпълнени следните условия, за да е правилно използването на рампи:

 1. Двата пътя да се пресичат на различни нива
 2. Поне един от пътищата да е:
  1. Minor Highway
  2. Major Highway
  3. Freeway
  4. Рампа

Ако по-горните условия не са изпълнени, най-вероятно става дума за кръстовище на едно ниво.

Колко сложни да бъдат рампите?

Правило #1 и тук е: по-простото е по-добро. Ето защо, освен ако няма голямо разстояние между разклонението в края на рампата, напълно достатъчен е един сегмент. Наличието на маркировка, тротоар или тревна площ не е достатъчно условие, за да се раздели рампата на две.

Jct ramp no split.png

Ако краят на рампата се разклонява на значително разстояние, тогава трябва да се предвидят няколко рампи, независимо от вида на разделителния остров.

Jct ramp split.png


Кръстовища за Highway/Freeway

Излизания от Highway/Freeway

Инструкцията "Излезте" (Exit) се ползва тогава, когато, движението "напред" за шофьора е очевидно, но е необходима инструкция за леко отклоняване встрани.

Jct fwy exit.png Jct maj exit.png Jct min exit.png

За да се предизвика инструкцията "Излезте" (Exit), следните условя трябва да са налице:

 1. Входящият сегмент и единия изходящ сегмент трябва да бъдат един от трите вида Highway/Freeway
 2. Изходящият сегмент Freeway/Highway трябва да сключва ъгъл приблизително 0 градуса с входящия сегмент
 3. Другият изходящ сегмент трябва да бъде "Ramp"
 4. Изходящият сегмент "Ramp" трябва да сключва ъгъл между 20 и 30 градуса с входящия

Когато тези условия са изпълнени, навигацията ще съобщи инструкцията "Излезте надясно/наляво" (Exit right/left), ако е използвана рампа, и ще остане безмълвна, ако изходящия сегмент не е рампа, а Highway/Freeway.

Раздвоявания на Highway/Freeway

Раздвояването на Highway/Freeway се получава тогава, когато един сегмент Highway/Freeway се раздвои на два други сегмента Highway/Freeway и движението "напред" за шофьора не е очевидно.

Jct fwy fwy split.png

За да се предизвикат навигационни инструкции и за двата клона, следните условия трябва да са налице:

 1. Всички сегменти трябва да бъдат един от трите вида Highway/Freeway
 2. Всички сегменти трябва да имат различни имена
 3. Двата изходящи сегмента трябва да сключват ъгъл между 20 и 30 градуса с входящия сегмент.

Когато тези условия са изпълнени, кръстовището ще предизвика инструкцията "Дръжте вляво" (Keep left) и "Дръжте вдясно" (Keep right), добавяйки името на съответния сегмент.

Разклоняване на рампи

Понякога рампата може да се разклони в две посоки. В този случаи се съобщават инструкциите "Излезте наляво", "Излезте надясно" с имената на съответните изходни сегменти.

Структура
Jct ramp ramp split.png
Наименование

Източници

Статията представлява превод на Junction Style Guide