To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Tabela skrótów

From waze
Jump to: navigation, search
Country: Poland
64px-Znak_A-30.svg.png
Uwaga!
Dla poprawnego działania TTS (Text to Speech), nazwy ulic skracamy dokładnie tak, jak podano w poniższej tabeli, czyli np. świętego = św., ale świętej ≠ św.; księdza = ks., ale księcia ≠ ks.
Jakiekolwiek zmiany w tabeli proszę najpierw przedyskutować na forum.
Tekst Skrót
admirała adm.
arcybiskupa abp.
biskupa bp.
błogosławionego bł.
doktora dr.
generała gen.
generała brygady gen. bryg.
generała brygady pilotów gen. pil.
generała dywizji gen. dyw.
hetmana hetm.
hrabiego hr.
imienia im.
inżyniera inż.
kapitana kpt.
kardynała kard.
księdza ks.
komandora kmr.
kontradmirała kadm.
majora mjr.
marszałka marsz.
ojca o.
osiedle os.
plac pl.
podporucznika ppor.
podpułkownika ppłk.
porucznika por.
północ pn.
południe pd.
profesora prof.
pułkownika płk.
roku r.
rotmistrz rtm.
świętego św.
świętej śwj.
świętych śś.
ulica (pomijamy)
wschód wsch.
zachód zach.

Zobacz też:

  1. Nazywanie ulic
  2. Słownik skrótów