To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Area Managers na Slovensku

From waze
Jump to: navigation, search
Badge AreaManager.png

Zoznam Area Managerov na Slovensku

Meno Oblasť Označenie
Shalafi(6) [PM] Badge CountryManager.png
foxitrot(6) [PM] Badge CountryManager.png
porubcan(6) [PM] Badge CountryManager.png
guri211(5) [PM] Badge CountryManager.png
MagicOfLA(5) [PM] Badge CountryManager.png
vlado_s(5) [PM] Badge AreaManager.png
milo12(4) [PM] Badge AreaManager.png
DiamantSK(4) [PM] Badge AreaManager.png
petk0(4) [PM] Badge AreaManager.png
Sanicko(4) [PM] Badge AreaManager.png
ed0147a(4) [PM] Badge AreaManager.png
EfendiM9(4) [PM] Badge AreaManager.png
mylan(4) [PM] Badge AreaManager.png
jaroy(4) [PM] Badge AreaManager.png
rad2222(4) [PM] Badge AreaManager.png
BohusM(4) [PM] Badge AreaManager.png
Oolcoo(4) [PM] Badge AreaManager.png
rst193(4) [PM] Badge AreaManager.png
ma5jkl(4) [PM] Badge AreaManager.png
ChoseS(4) [PM] Badge AreaManager.png
maxoTNS(4) [PM] Badge AreaManager.png
juritko(3) [PM] Badge AreaManager.png
Nocturno7(3) [PM] Badge AreaManager.png
Suik(3) [PM] Badge AreaManager.png
karlik-svk(3) [PM] Badge AreaManager.png
Bajzik268(3) [PM] Badge AreaManager.png
jansimo(3) [PM] Badge AreaManager.png
Vadi58(3) [PM] Badge AreaManager.png
hamilnes(3) [PM] Badge AreaManager.png
nocommenta(3) [PM] Badge AreaManager.png
kaga_cz(2) [PM] Krupina, Pliešovce, Senohrad Badge AreaManager.png

Ako sa stať Area Managerom

O AM práva je potrebné požiadať a splniť stanovené podmienky uvedené na stránke Pravidlá prideľovania AM na Slovensku.

Mapa oblastí

Mapa AM Česko a Slovensko
Mapa pridelených území AM v Česku a na Slovensku

Správcu konkrétnej oblasti je tiež možné zistiť v Mapovom editore (WME) po zapnutí vrstvy Správcovia oblasti.

Pozri tiež