To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Area Managers na Slovensku

From waze
Jump to: navigation, search
Badge AreaManager.png

Zoznam Area Managerov na Slovensku

Meno Oblasť Označenie
Shalafi(6) [PM] Profile L6.png Badge CountryManager.png
foxitrot(6) [PM] Profile L6.png Badge CountryManager.png
porubcan(6) [PM] Profile L6.png Badge CountryManager.png
guri211(5) [PM] Profile L5.png Badge CountryManager.png
MagicOfLA(5) [PM] Profile L5.png Badge CountryManager.png
vlado_s(5) [PM] Profile L5.png Badge AreaManager.png
milo12(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
DiamantSK(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
petk0(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
Sanicko(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
Erin0147(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
EfendiM9(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
mylan(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
jaroy(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
rad2222(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
BohusM(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
Oolcoo(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
rst193(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
ma5jkl(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
ChoseS(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
maxoTNS(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
Vadi58(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
hamilnes(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
Pali65(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
nocommenta(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
Yombie(4) [PM] Profile L4.png Severozápad SK Badge AreaManager.png
frenk3333(4) [PM] Profile L4.png Badge AreaManager.png
juritko(3) [PM] Profile L3.png Badge AreaManager.png
Nocturno7(3) [PM] Profile L3.png Badge AreaManager.png
Suik(3) [PM] Profile L3.png Badge AreaManager.png
karlik-svk(3) [PM] Profile L3.png Badge AreaManager.png
Bajzik268(3) [PM] Profile L3.png Badge AreaManager.png
jansimo(3) [PM] Profile L3.png Badge AreaManager.png
kaga_cz(3) [PM] Profile L3.png Krupina, Pliešovce, Senohrad Badge AreaManager.png
siggi79(3) [PM] Profile L3.png Lučenec, Poltár Badge AreaManager.png

Ako sa stať Area Managerom

O AM práva je potrebné požiadať a splniť stanovené podmienky uvedené na stránke Pravidlá prideľovania AM na Slovensku.

Mapa oblastí

Mapa AM Česko a Slovensko
Mapa pridelených území AM v Česku a na Slovensku

Správcu konkrétnej oblasti je tiež možné zistiť v Mapovom editore (WME) po zapnutí vrstvy Správcovia oblasti.

Pozri tiež