To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Attīstības plāni

From waze
Jump to: navigation, search
Šeit informācija un aktīvās saites uz šo lapu ir novecojušas. Šobrīd tiek pārskatīta atslēgšana vai nomaiņai. Par izmaiņām lasīt/rakstīt forumā

Waze strauji aug gan funkcionalitātes, gan popularitātes ziņā. Šis nav pilns attīstības virzienu saraksts, but tam būtu Tevi jāpārliecina, ka Waze zin par Tavām rūpēm un strādā pie tā, lai sakārtotu lietas.

Esošie attīstības plāni ir sekojoši:

  • Kaitinošu kļūdu labošana
  • Serveru uzlabošana ASV un Kanādai
  • Eiropas un Lielbritānijas bāzes karšu (karšu režģu) izmantošana
  • Uzstādīt iespēju meklēt atrašanās vietu pēc Lielbritānijas pasta indeksiem
  • Ceļu pagaidu bloķēšanas un slēgšanas ieviešana
  • Tranzīta joslu atbalsts
  • Iespēja sastādīt maršrutu caur savienotiem stāvlaukumu ceļiem, ja uzsāc braukt no stāvlaukumu ceļa
  • Atbalsts ceļa ziņojumiem, kas attiecas uz abiem braukšanas virzieniem, ne tikai Tavam vai pretējam virzienam
  • Iespēja sniegt ceļa ziņojumus, kas attiecas uz citu vietu, nekā Tu patlaban atrodies
  • Nodrošināt ar statusa reģistru, tā, lai būtu redzams attīstības plānu progress, un varētu par tiem paziņot kā

Nesen pabeigti: