To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Bruk dine språkferdigheter

From waze
Jump to: navigation, search

Waze har lyst til å støtte de ulike land og språk i verden, men er avhengig av din hjelp. Waze klienten har over 1000 ord og uttrykk som må bli oversatt til språk brukt over hele verden. Noen er nesten ferdig, noen er halvveis ferdig, og noen er ikke påbegynt. Hvis du leser og skriver mer enn ett språk kan du hjelpe til med oversettelsen. Hver minste setning teller - du trenger ikke å gjøre alt! Denne Wiki'en er brukt av folk fra land over hele verden, som snakker ulike språk. Kanskje du vil hjelpe med å legge til og forbedre sidene som spesifikk for et land og språk?