To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Jak zostać Area Managerem

From waze
Jump to: navigation, search

Jak zostać Area Managerem

Aby zostać Area Managerem użyj Waze Map Editor (WME) i wskaż obszar, na którym chciałbyś zostać Area Managerem. Kliknij na Super Permalink i skopiuj adres z paska przeglądarki. Następnie uważnie wypełnij formularz tutaj

Na jednym obszarze może być więcej niż jeden Area Manager. Obszary mogą się nakładać, mogą być mniejsze, większe. Również możesz być Area Managerem więcej niż jednego obszaru.