To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Návod na úpravu map - Videa

From waze
Jump to: navigation, search

Zde je pár videí, které by Vám mohly pomoci v začátcích editace vytvořených cest - případné další náměty na videonávody prosím piště na českou sekci fóra.

Základní editace cesty

Změna geometrie cesty

Práce s archivem cest

Vložení update requestu

Nejen pro pokročilejší uživatele:

Kontrola správnosti editace I.

Kontrola správnosti editace II.

Zpět na úvod CZECH

[1]