To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Návod na vytvoření záložky se skriptem

From waze
Jump to: navigation, search

Postup vytvoření záložky se skriptem pro otevření aktuální polohy v mapovém portálu (mapř. google maps, mapy.cz apod.)

Mozilla Firefox

1. Na panelu Záložek klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Nová záložka"

2. Do pole "Název" si vyplňte cokoliv (např. zobrazení Waze v mapy.cz)

3. Do pole "Adresa" nakopírujte text příslušného skriptu

ostatní pole můžete nechat volná

4. Potvrďte "Přidat"

Google Chrome

1. Na panelu Záložek klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Přidat stránku"

2. Do pole "Jméno" si vyplňte cokoliv (např. zobrazení Waze v mapy.cz)

3. Do pole "Adresa URL" nakopírujte text příslušného skriptu

4. Potvrďte "OK"