To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Praćenje napretka u mapiranju

From waze
Jump to: navigation, search

Ovaj dokument je namenjen svim Wazerima koji uređuju Srbiju.

Dokument se nalazi na Google Drive platformi, na sledećoj adresi: http://goo.gl/QWN68.

Dokument je moguće pregledati bez ikakvih dozvola, ali nije moguće vršiti izmene bez prethodnog slanja zahteva za izmene.

Zahtev za izmene se šalje na email: nikola@waze.rs sa subject-om: "Zahtev za izmene dokumenta" i sa unetim nickname-om koji koristite u Waze-u.

Mole se svi WME urednici da obrate pažnju na validnost unetih podataka, a posebno na kolone "Benzinske pumpe".

Za bilo kakva pitanja, obratite se putem skype-a (waze.srbija) ili slanjem email-a na nikola@waze.rs sa subject-om "Pomoć - statistika".


Povratak na Wiki Srbija